Tina Windeløv Myrhøj Draminsky

""

Tina startede i november 2008 i Økonomistyrelsen, som i 2011 blev til Digitaliseringsstyrelsen. Hun arbejder som projektleder/koordinator af digitaliseringspagtens indsats for at skabe mere sammenhængende brugerrejser.

Hvad er dine primære opgaver?

I mine første år i styrelsen arbejdede jeg med at få it-projekter kommunikeret godt ud, så de bliver anvendt, og vi dermed kan realisere potentialet ved projekterne. Siden har jeg lavet et skifte over mod program- og projektledelse. Lige nu er jeg projektleder for et initiativ i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der skal skabe mere sammenhængende digitale brugerrejser for borgere og virksomheder.

I initiativet skal vi både implementere konkrete brugerrejser, for eksempel for flytning og opstart af virksomhed, og lære af arbejdet, så vi i den offentlige sektor fremadrettet bliver bedre til at arbejde med brugerrejser.

At blive bedre til at skabe sammenhæng for brugerne i deres møde med den offentlige sektor i givne livssituationer kan komme til at udfordre - blandt andet hvordan vi i tværoffentlig sammenhæng traditionelt har organiseret os, ansvarsfordelt, målt på effekter og finansieret vores indsatser.

I min forrige opgave var jeg projektleder for etableringen af et partnerskab med de danske banker om MitID. Det var en type samarbejde mellem den offentlige og private sektor, som aldrig er etableret før, og der skulle derfor gennemføres en lang række analyser, primært af juridisk og it-teknisk karakter, ligesom en stor del af arbejdet var at sikre fremdrift, styre afhængighederne i projektet og sikre, at de rette beslutninger blev truffet på rette grundlag.

Det var en utroligt spændende og krævende opgave, som krævede analytisk-strategisk tænkning, høj grad af koordinering og benhård projektledelse. Og på grund af projektets kompleksitet arbejdede jeg også sammen med rigtigt mange mennesker med forskellige kompetencer – noget jeg sætter meget stor pris på.

Hvorfor arbejder du i Digitaliseringsstyrelsen?

Mit arbejde berører hele Danmark. Digitaliseringsprojekterne er med til at mindske bureaukrati og administration, og ved at gøre ting smartere sparer vi skattekroner, som kan bruges på noget mere fornuftigt, for eksempel bedre skoler og sygehuse.

Og så kan jeg rigtig godt lide, at vi arbejder for at forbedre den digitale service for borgerne. Den dagsorden fylder meget i min hverdag, og det synes jeg, er meget positivt.

For mig er det vigtigt, at mit arbejde giver mening. Digitaliseringsstyrelsen skaber konkret værdi og har betydning for andre mennesker. Det er motiverende. 

Der utroligt mange spændende projekter i gang i Digitaliseringsstyrelsen og rig mulighed for at flytte rundt i organisationen for at prøve kræfter med noget nyt og udvide sine kompetencer.

Hvordan er samarbejdet med dine kolleger?

Jeg synes, jeg er meget privilegeret og omgivet af dygtige og engagerede kolleger, som alle arbejder i højt tempo og brænder for det, de laver. Det smitter. Folk er generelt meget sociale samtidig med, at de fagligt er meget dygtige. De er gode at sparre med og deler gerne ud af deres viden. Der er helt klart plads til at grine, selvom alle har travlt og tingene går stærkt.

Jeg bliver meget motiveret af at samarbejde med flere forskellige fagligheder; jeg arbejder sammen med både den klassiske embedsmand, antropologen og service designeren - og det tror jeg, styrker det færdige arbejde.

Hvad kendetegner Digitaliseringsstyrelsen, og hvorfor skal man søge job her?

Da jeg startede, havde jeg nok den fordom, at ansatte i det offentlige arbejder mindre hårdt og målrettet end deres kolleger i det private.

Mine forestillinger blev virkelig gjort til skamme, for folk her arbejder hårdt, og de gør det ud fra en faglig interesse og integritet. Samtidig er der stor opmærksomhed på dig som medarbejder i forhold til trivsel og udvikling. Det er noget, der prioriteres, og der sættes ressourcer og tid af til.

Og når jeg har været klar til nye udfordringer, har jeg altid fået nye opgaver. Så jeg har ikke behøvet at søge væk for at få "nye græsgange".

Som ny medarbejder kommer du dermed til en arbejdsplads, hvor du kan få masser af ansvar og spændende arbejdsopgaver, når blot du har ambitionerne, arbejder selvstændigt og tager initiativ.

 

Tina er chefkonsulent og uddannet cand.mag. i medievidenskab og virksomhedskommunikation.