Signaturprojekternes erfaringer

Signaturprojekterne gør sig løbende erfaringer, som kommende projekter kan drage nytte af. Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner følger derfor op på arbejdet med kunstig intelligens i signaturprojekterne.

Erfaringsopsamlingerne følger op på afsluttede projekter og sætter fokus på, hvilke udforinger de igangværende projekter har mødt samt givergode råd som nye projekter kan anvende i deres arbejde.

Fokus på udfordringer og gode råd

Erfaringerne viser, at projekterne særligt oplever udfordringer med data, jura og it-infrastruktur. Det kan eksempelvis være utilstrækkelig datakvalitet, usikkerhed om GDPR og manglende infrastruktur til datadeling, der udfordrer projekterne.

Alle projektlederne for de nuværende projekter, har bidraget med gode råd til kommende projekter med kunstig intelligens. Rådene handler blandt andet om organisering, ejerskab og om at sikre tilstrækkelige ressourcer i projekterne. Projektlederne peger fx på behovet for at reservere tid til at sammensætte en projektgruppe med de rette kompetencer, ikke at undervurdere ressourcebehovet i at sikre det juridiske grundlag og et råd om at undgå teknologifiksering.

Værktøjer, der kan være en hjælpende hånd

Erfaringerne viser, at nye projekter med fordel kan anvende eksisterende værktøjer til arbejdet med kunstig intelligens, som kan være en hjælp til håndtering af de oplevede udfordringer.

Det gælder eksempelvis Dataetisk Råds værktøj for datasamkøring, der skal understøtte myndighedernes vurdering og opmærksomhedspunkter ved datasamkøring.

Et andet værktøj er KL's juridisk værktøjskasse, der giver konkrete hjælpemidler til at udfylde juridiske dokumenter, fx skabelon til konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse for løsninger, der anvender kunstig intelligens.