Kom nemmere i mål med grønne it-investeringer

07-06-2024

Ny rapport udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen giver anbefalinger til, hvordan myndigheder nemmere kan foretage investeringer i grønne it-løsninger.

Servere i et datacenter
Billede genereret med kunstig intelligens.

Danske myndigheder kan med fordel benytte sig af EU’s grønne offentlige indkøbskriterier (GPP), når de skal investere i grønne it-løsninger. 

Det viser en rapport, som Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet.

Rapporten beskriver, hvordan Digitaliseringsstyrelsen og en række andre myndigheder i fællesskab har afprøvet EU’s GPP-kriterier i en række offentlige udbud på tværs af stat, regioner og kommuner. Formålet med afprøvningen har været at vurdere anvendeligheden samt eventuelle økonomiske og konkurrencemæssige konsekvenser ved brugen af GPP-kriterierne.

EU's Green Public Procurement-kriterier for datacentre, serverrum og cloudservices blev offentliggjort af EU-kommissionen i 2020 i form af et kriteriedokument. Dokumentet er tænkt som et indkøbsværktøj, der skal guide offentlige myndigheder i den konkrete kravudvælgelse og -formulering. Kriteriedokumentet er opdelt således, at offentlige indkøbere, baseret på deres indkøbssituation og ambitionsniveau, præsenteres for konkrete grønne kravformuleringer, som kan sættes direkte ind i et givent udbuds- og kontraktmateriale.

GPP-kriteriernes scope: Typer af indkøb

Baseret på en efterfølgende omstrukturering af det oprindelige EU-materiale er GPP-kriterierne opdelt i to overordnede produkt- og ydelseskategorier hhv.:

Datacentre og serverrum, som omhandler produkter og ydelser med relation til anlæg, udvidelse, konsolidering og drift af datacentre og serverrum. Herunder også co-location, virtualiseringstjenester og it-udstyr til serverrummet/datacentret, inklusiv bortskaffelse af dette.

Cloud, hosting og it-systemer, som omhandler ydelser med relation til cloud- og hostingtjenester (herunder PaaS, IaaS og SaaS) samt it-systemer. Ydelserne er kendetegnet ved, at der er tale om en service og ikke et produkt, og at de er hostet eksternt.

Klima- og miljøeffekt

Kriterierne bygger på en omfattende analyse af datacentres væsentligste miljø- og klimapåvirkninger i livscyklussen og der stilles således krav til blandt andet anvendelse af vedvarende energi, genbrug af overskudsvarme, energieffektivitet, kølemidler, kontrol af farlige stoffer samt genbrug og genanvendelse af brugt it-udstyr.

Afprøvningen viser, at GPP-kriterierne er meget anvendelige i offentlige indkøb, da kriterierne er tilpasset udbudsloven og bygger på kendte internationale opgørelses- og dokumentationsformer for måling og vurdering af grønne præstationer på området.

Kriterierne er afprøvet på 22 udbuds- og markedsdialogprocesser på tværs af 13 forskellige offentlige ordregivere bl.a. Digitaliseringsstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Greve kommune, Region Sjælland, KOMBIT og ATP. Den samlede forventede kontraktsum for alle udbud i afprøvningen, hvor et eller flere GPP-kriterier anvendes, forventes at udgøre op mod 2 mia. kr.

På baggrund af afprøvningen er Digitaliseringsstyrelsen kommet frem til følgende anbefalinger til offentlige myndigheder, der står over for investeringer i datacenterrelaterede ydelser og produkter:

  • Brug GPP-kriterierne og bevar deres kerne: Anvend i videst mulig omfang grønne krav, som bygger på de standardiserede internationale opgørelsesmetoder – altså kernen – i GPP-kriterierne. Stilles der fx krav vedrørende andel vedvarende energi i datacenteret, bør den internationale standard EN50600-4-3 anvendes som opgørelses- og dokumentationsmetode.
  • Tilpas det ydre: Brug markedsdialogen til at identificere markedets aktuelle formåen og eventuelle ekstraomkostninger på de områder, som der ønskes stillet krav til. Bevar kravets kerne, men tilpas det ydre, så det passer til jeres behov, den økonomiske ramme og leverandørernes formåen. Der kan bl.a. skrues på ambitionsniveauet i valg af kravtype (evaluering, mindstekrav eller kontraktvilkår) og dokumentationskrav (afrapporteringskadence, tredjepartsverificering mv.)
  • Brug de fælles grønne krav: I stedet for selv at formulere kravtekst bør der i videst mulig udstrækning anvendes ens kravformuleringer, da det reducerer kompleksitet og ressourcetræk i udbuddet for både myndigheder og leverandører

Find konkrete kravformuleringer, vejledning og inspiration når der skal sættes grønne krav følgende steder:

  • Den ansvarlige indkøber: På den ansvarlige indkøber findes alle GPP-kriterierne struktureret efter indkøbssituation og med ekstra vejledning: Cloud, hosting og it-systemer og Datacentre og serverrum
  • Rådgivningsenhedens skabeloner: På Rådgivningsenhedens hjemmeside findes en skabelon, hvor du selv kan tilpasse GPP-kriterierne til dit konkrete udbud: Grønne krav til it-services (under udarbejdelse)
  • SKI’s lyskrydsmodel: Køber du gennem SKI, kan du med lyskrydsmodellen matche GPP-kriterier til dine ambitioner, dit budget og markedet her: 02.22 it-drift og 02.19 Fagsystemer