Fremtidsfuldmagt - en god idé

Hvem skal træffe beslutninger for dig, hvis du en dag bliver alvorligt syg eller mentalt svækket?
Opret en fremtidsfuldmagt og beslut i god tid, hvem der i fremtiden skal foretage handlinger på vegne af dig.

Hvorfor oprette en fremtidsfuldmagt? 

Med en fremtidsfuldmagt kan du i god tid beslutte, hvem der i fremtiden skal foretage handlinger på vegne af dig. Det kan blive nødvendigt, hvis du bliver alvorligt syg eller på anden måde mister evnen til selv at tage dig af dine økonomiske og/eller personlige forhold.

Hvem skal repræsentere mig i fremtiden?

Du vælger selv, hvem du vil give en fremtidsfuldmagt til.

Før du vælger den person, som i fremtiden skal foretage handlinger på dine vegne, bør du fortælle vedkommende om dine overvejelser. På den måde sikrer du dig, at vedkommende kan og vil påtage sig opgaven. Det er vigtigt, at du har fuld tillid til den person, der skal repræsentere dig. Vedkommende får adgang til personlige oplysninger om dig, fx oplysninger om din helbredsmæssige tilstand.

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt? 

Oprettelse af en fremtidsfuldmagt består af to trin:

  1. Gå ind på Digital Tinglysning på tinglysning.dk og vælg 'Tinglysning mv.' Opret fuldmagten og underskriv den digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret med dit MitID.
  2. Fremtidsfuldmagten skal herefter bekræftes hos en notar. Hvis du ikke har mulighed for at møde fysisk op ved en notar, kan du få notaren til at komme til dig på din hjemmeadresse eller på hospitalet. Læs mere om, hvad en notar er, og hvordan du får kontakt til en, i faktaboksen længere nede.

Når fremtidsfuldmagten er oprettet, er den inaktiv indtil det – måske – bliver relevant at sætte den i kraft.

Hent dokument og læs mere om, hvordan du opretter en fremtidsfuldmagt på domstol.dk 

Hvad gør du, hvis du er fritaget for Digital Post? 

Hvis du er fritaget for Digital Post, skal du have hjælp til at udskrive fremtidsfuldmagten på papir. Når du har udfyldt fremtidsfuldmagten, skal du aflevere den personligt i Familieretshuset.

Du kan læse mere om hvad du gør, hvis du er fritaget for Digital Post, på familieretshuset.dk eller ringe på telefonnummer 7256 7000. 

 

Find mere information om fremtidsfuldmagter på borger.dk

Du kan læse mere og finde information om fremtidsfuldmagter på borger.dk her

Her kan du også finde Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter i printbar pdf-version. 

Hvad er en notar?

En notar er en embedsmand, som er ansat ved de danske domstole. En notars opgave er at sikre, at det er dit eget ønske at oprette fremtidsfuldmagten, og at du fornuftsmæssigt er i stand til at gøre det.
Når du møder op ved notaren, skal du betale en retsafgift på 300 kr.

Du skal henvende dig til byretten for at få kontakt til en notar.

Du kan finde din lokale byret på domstol.dk