Eksempel på digitaliseringsklar lovgivning

Læs et godt eksempel på, hvordan digitaliseringsklar lovgivning kommer til udtryk i en lovtekst.

Opmærksomhedspunkter

Bliv klogere på de overordnede retningslinjer for, hvordan man beskriver digitaliseringsklar lovgivning i et lovforslag. 

Generelle opmærksomhedspunkter

Implementeringskonsekvenser og principper beskrives under afsnit 4: ''Økonomiske og implementeringskonsekvenser for det offentlige.''

Først beskrives lovforslagets implementeringskonsekvenser, siden principperne i numerisk rækkefølge. Kun de konsekvenser og principper, som er relevante, beskrives i lovforslaget.

Vurderingerne må gerne være estimerede. Det vigtige er, at vurderingerne er så præcise som muligtog at de fremgår tydeligt af lovforslaget. 

Implementeringskonsekvenser

Der skal sikres rigtig flyvehøjde i beskrivelsen af lovforslagets implementeringskonsekvenser. Det kan gøres ved at besvare følgende spørgsmål: 

  • Hvilke implementeringskonsekvenser er der tale om, og i hvilken kontekst opstår de (fx it-udvikling, administrativ ændring, m.v.)?
  • Hvilke aktiviteter medfører implementeringskonsekvenserne (fx afdækning, udvikling, implementering, drift)? 
  • Hvilke myndigheder berører eller har ansvar for implementeringskonsekvenserne?
  • Hvad er de forventede omkostninger med konsekvensen, og hvordan finansieres disse? 

Principper

De relevante principper berøres i adskilte afsnit. Beskrivelsen af principperne kan berøre følgende punkter:

  • I hvilken del af lovforslaget er princippet relevant? 
  • Hvordan efterleves princippet? 
  • Hvilke dele af princippet fraviges?