Netværk om Digital Post

Bliv del af Digitaliseringsstyrelsens netværk om Digital Post for myndigheder.

Erfaring viser, at de samme udfordringer ofte går igen på tværs af kommunale og statslige myndigheder. Derfor har Digitaliseringsstyrelsen oprettet et netværk for myndigheder, der har til formål at skabe dialog og deling af viden og erfaringer om Digital Post.

Myndighedsnetværk for Digital Post

I myndighedsnetværket for Digital Post kan myndigheder få og dele viden, erfaringer og udfordringer i anvendelsen af Digital Post.

Netværket afholder arrangementer 1-2 gange årligt, typisk i København. Formen er præget af oplæg fra Digitaliseringsstyrelsen – men da der jo er tale om et netværk, er I meget velkommen til at byde ind med alt fra enkelte input til hele oplæg på dagsordenen.

Arrangementerne varer typisk en halv dag, og udgifter til eventuelle rejseomkostninger afholdes af myndigheden selv.

Praktisk information

Hvis du ønsker at være del af Digital Post myndighedsnetværket, skal du sende en mail til med dit navn, din mailadresse og navnet på din myndighed.

Som del af netværket registreres du på en kontaktliste, som bruges til at sende invitationer, programmer og referater om netværkets arrangementer, til at orientere om relevante informationer og tiltag i Digital Post, og til at indhente erfaring eller sparring i forhold til løsningen.

Ønsker du ikke at være del af netværket længere, skal du skrive det ind til os. Så bliver dine oplysninger slettet fra kontaktlisten.

MeMo Forum

MeMo Forum er et tiltag, der er sat i værk af DIGST for at understøtte myndighederne i at udnytte de muligheder, der ligger i MeMo-formatet i forbindelse med at sende og modtage Digital Post. På forumet vil der være mulighed for at oplyse og informere om brugen af MeMo. Derudover har myndigheder mulighed for at udveksle erfaringer, udfordringer og best practices med hinanden. Yderligere kan forumet understøtte analyser og videreudvikling af MeMo-formatet fremadrettet.

MeMo Forum dækker rent praktisk over en række begivenheder, der skal samle forskellige myndigheder omkring brugen og forståelsen af MeMo-formatet. De forskellige begivenheder vil både henvende sig bredt til forskellige målgrupper på tværs af myndighederne, men der vil også være begivenheder, der henvender sig til en mere specifik målgruppe.

De forskellige begivenheder vil variere i format afhængigt af det konkrete emne. Det kan både være online webinarer, fysiske workshops og en masse indimellem. Der er lige nu lagt op til 5 begivenheder i 2024.

MeMo Forum vil blive planlagt, faciliteret og afholdt af DIGST, mens oplæg og det øvrige indhold kan komme fra både DIGST og myndigheder.

Se kommende begivenheder i MeMo Forum

Læs mere om MeMo