Netværk om Digital Post

Bliv del af Digitaliseringsstyrelsens netværk om Digital Post for myndigheder.

Erfaring viser, at de samme udfordringer ofte går igen på tværs af kommunale og statslige myndigheder. Derfor har Digitaliseringsstyrelsen oprettet et netværk for myndigheder, der har til formål at skabe dialog og deling af viden og erfaringer om Digital Post.

Myndighedsnetværk for Digital Post

I myndighedsnetværket for Digital Post kan myndigheder få og dele viden, erfaringer og udfordringer i anvendelsen af Digital Post.

Netværket afholder arrangementer 1-2 gange årligt, typisk i København. Formen er præget af oplæg fra Digitaliseringsstyrelsen – men da der jo er tale om et netværk, er I meget velkommen til at byde ind med alt fra enkelte input til hele oplæg på dagsordenen.

Arrangementerne varer typisk en halv dag, og udgifter til eventuelle rejseomkostninger afholdes af myndigheden selv.

Praktisk information

Hvis du ønsker at være del af Digital Post myndighedsnetværket, skal du sende en mail til med dit navn, din mailadresse og navnet på din myndighed.

Som del af netværket registreres du på en kontaktliste, som bruges til at sende invitationer, programmer og referater om netværkets arrangementer, til at orientere om relevante informationer og tiltag i Digital Post, og til at indhente erfaring eller sparring i forhold til løsningen.

Ønsker du ikke at være del af netværket længere, skal du skrive det ind til os. Så bliver dine oplysninger slettet fra kontaktlisten.

Få adgang til andre fora om Digital Post

På digitalisér.dk er der også mulighed for leverandører og myndigheder at videndele og drøfte opgaver i tre forskellige fora, der relaterer sig til Digital Post.

Gå til MeMo-forum om det nye meddelelsesformat på digitalisér.dk

Gå til myndighedsforum på digitalisér.dk

Gå til leverandørforum på digitalisér.dk