Netværk om Digital Post

Bliv del af Digitaliseringsstyrelsens fællesstatslige netværk om Digital Post for myndigheder.

Erfaring viser, at de samme barrierer ofte går igen på tværs af kommunale og statslige myndigheder. Derfor har vi i Digitaliseringsstyrelsen oprettet et netværk for myndigheder, der har til formål at skabe dialog og deling af viden og erfaringer om den offentlige Digital Post-løsning.

Myndighedsnetværk for Digital Post

I myndighedsnetværket for Digital Post får du som myndighed mulighed for at få og dele viden, erfaringer og udfordringer i anvendelsen af Digital Post.

Netværket afholder arrangementer 1-2 gange årligt, typisk i København. Formen er præget af oplæg fra Digitaliseringsstyrelsen – men da der jo er tale om et netværk, er du meget velkommen til at byde ind med alt fra enkelte input til hele oplæg på dagsordenen. Arrangementerne varer typisk en halv dag, og udgifter til eventuelle rejseomkostninger afholdes af myndigheden selv. 

Praktisk information

Hvis du ønsker at være del af Digital Post myndighedsnetværket, eller hvis du ønsker at blive frameldt, skal du sende en mail til

Som del af netværket registreres du på en kontaktliste ved navn, myndighed og e-mailadresse. Listen bruges til at sende invitationer, programmer og referater om netværkets arrangementer, til at orientere om relevante informationer og tiltag i Digital Post, og til at indhente erfaring eller sparring i forhold til løsningen. Ønsker du ikke længere at være del af netværket, vil dine oplysninger blive slettet fra kontaktlisten igen.