Om løsningen

Digital Post er Danmarks fællesoffentlige it-løsning til sikker digital kommunikation mellem myndigheder, borgere og virksomheder. Både løsningen og beskederne hedder Digital Post.

Digital Post har til formål at understøtte og styrke den offentlige service for borgere og virksomheder såvel som myndigheder. Løsningen bruges til at sende Digital Post sikkert mellem de offentlige myndigheder (fx kommunale, regionale og statslige myndigheder) og borgere og virksomheder.

Værd at vide om Digital Post

Ifølge lov om Digital Post fra offentlige afsendere skal myndigheder kunne modtage og besvare Digital Post fra både borgere, virksomheder og andre myndigheder.

Digital Post gør det muligt for myndigheder, at:

  • Sende og modtage personfølsomt indhold til og fra borgere og virksomheder i henhold til persondataforordningen (GDPR) i fagsystemer som Outlook, ESDH med flere.
  • Kommunikere sikkert og med retsvirkning til et specifikt CPR- eller CVR-nummer, uden selv at skulle ajourføre et register over modtagere.
  • Opmærke forsendelser med svarmuligheder og links til selvbetjeningsløsninger og lignende i korrespondancerne med borgere og virksomheder.

Læs mere om baggrunden for Digital Post

Læs mere om lovgivning

Platforme til Digital Post

  • Det er muligt for borgere og virksomheder at læse deres Digital Post på de platforme, som det offentlige stiller til rådighed – det er borger.dk, Virk og Digital Post-appen. Eller på e-Boks og mit.dk, som kommercielle aktører stiller til rådighed.
  • Det er virksomheden e-Boks A/S, der står bag e-Boks. Mit.dk ejes af Netcompany A/S. Begge virksomheder er godkendt af Digitaliseringsstyrelsen til at vise Digital Post fra offentlige myndigheder.
  • Uanset, hvor Digital Post læses, besvares eller sendes, vil det fremgå på de andre platforme. Det sker, fordi der fortsat kun er én postkasse til den offentlige post, men med flere platforme, der fungerer som indgang til den samme post.

Læs mere om platformene til Digital Post