Om løsningen

Digital Post er Danmarks offentlige digitale postløsning, som blandt andet kan tilgås på de fællesoffentlige portaler borger.dk og Virk. Løsningen har til formål at sikre en sikker digital kommunikation mellem myndigheder og borgere eller virksomheder.

Løsningen for offentlig Digital Post leveres af e-Boks A/S. Hvis du som borger gerne vil vide mere om Digital Post, kan du læse mere på www.borger.dk/digitalpost. Hvis du er en virksomhed, kan du læse mere om løsningen på www.virk.dk/digitalpost.

Såvel borgeren som virksomheden vil automatisk kunne se sin digitale post fra det offentlige i e-Boks og kan ikke vælge denne visning fra. Dermed har borgere og virksomheder reelt kun én postkasse, selvom posten rent teknisk kan vises to forskellige steder (på borger.dk/virk.dk og e-Boks.dk).

En af fordelene ved Digital Post er, at der kan kommunikeres sikkert til et specifikt CPR-nummer eller CVR-nummer. Det betyder, at myndigheden ikke selv skal ajourføre et register over modtagere. Digitale breve adresseret til et CPR- eller CVR-nummer har ifølge lov om Offentlig Digital Post samme retsvirkning, som hvis de var sendt med almindelig post.

Digital Post-løsningen

Digital Post-løsningen gør det muligt, at:

  • din myndighed kan sende og modtage digital post med personfølsomt indhold til og fra borgere og virksomheder.
  • din myndighed har mulighed for at indsætte svarmuligheder og links til selvbetjeningsløsninger og lignende i korrespondancerne med borgere og virksomheder.
  • borgere og virksomheder kan svare på myndighedernes digitale forsendelser eller selv starte en digital henvendelse (i de tilfælde, hvor myndigheden har aktiveret denne mulighed jf. ovenfor).
  • din myndighed manuelt eller automatisk kan afsende digital post fra deres eksisterende systemer (Outlook, ESDH, fagsystemer med videre) til borgeren/virksomheden.

Myndighederne skal kunne modtage og besvare Digital Post fra både borgere, virksomheder og myndigheder.