Om løsningen

Digital Post er en service på de fællesoffentlige portaler borger.dk og Virk.dk. Digital Post-løsningen giver mulighed for sikker digital kommunikation mellem myndigheder og borgere/virksomheder.

Løsningen for offentlig Digital Post leveres af e-Boks. Borgere der modtager Digital Post fra offentlige myndigheder vil kunne læse deres digitale post på borger.dk eller på e-Boks.dk, og virksomheder på virk.dk eller på e-boks.dk.

Såvel borgeren som virksomheden vil automatisk kunne se sin digitale post fra det offentlige i e-Boks og kan ikke vælge denne visning fra. Dermed har borgere og virksomheder reelt kun én postkasse, selvom posten rent teknisk kan vises to forskellige steder (på borger.dk/virk.dk og e-Boks.dk).

En af fordelene ved Digital Post er, at der kan kommunikeres sikkert til et specifikt CPR-nummer eller CVR-nummer. Det betyder, at myndigheden ikke selv skal ajourføre et register over modtagere. Digitale breve adresseret til et CPR- eller CVR-nummer har ifølge lov om Offentlig Digital Post samme retsvirkning, som hvis de var sendt med almindelig post.

Digital Post-løsningen

Digital Post-løsningen gør det muligt, at:

  • din myndighed kan sende og modtage digital post med personfølsomt indhold til og fra borgere og virksomheder.
  • din myndighed har mulighed for at indsætte svarmuligheder og links til selvbetjeningsløsninger og lignende i korrespondancerne med borgere og virksomheder.
  • borgere og virksomheder kan svare på myndighedernes digitale forsendelser eller selv starte en digital henvendelse (i de tilfælde, hvor myndigheden har aktiveret denne mulighed jf. ovenfor).
  • din myndighed manuelt eller automatisk kan afsende digital post fra deres eksisterende systemer (Outlook, ESDH, fagsystemer med videre) til borgeren/virksomheden.

Myndighederne skal kunne modtage og besvare Digital Post fra både borgere, virksomheder og myndigheder.