Om løsningen

Digital Post er en service på de fællesoffentlige portaler borger.dk og Virk.dk. Digital Post-løsningen giver mulighed for sikker digital kommunikation mellem myndigheder og borgere/virksomheder.

Løsningen for offentlig Digital Post leveres af e-Boks. Borgere der modtager Digital Post fra offentlige myndigheder vil kunne læse deres digitale post på borger.dk eller på e-Boks.dk, og virksomheder på virk.dk eller på e-boks.dk.

Såvel borgeren som virksomheden vil automatisk kunne se sin digitale post fra det offentlige i e-Boks og kan ikke vælge denne visning fra. Dermed har borgere og virksomheder reelt kun én postkasse, selvom posten rent teknisk kan vises to forskellige steder (på borger.dk/virk.dk og e-Boks.dk).

En af fordelene ved Digital Post er, at der kan kommunikeres sikkert til et specifikt CPR-nummer eller CVR-nummer. Det betyder, at myndigheden ikke selv skal ajourføre et register over modtagere. Digitale breve adresseret til et CPR- eller CVR-nummer har ifølge lov om Offentlig Digital Post samme retsvirkning, som hvis de var sendt med almindelig post.