Baggrund for Digital Post

Der er flere væsentlige årsager til Danmark i dag har en løsning til Digital Post og fortsat er en vigtig grundsten i den fællesoffentlige it-infrastruktur og offentlige service.

Fra strategi til lov om offentlig Digital Post

Kimen til Digital Post udspringer af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Den daværende regering, kommunerne og regionerne ville sætte punktum for papirblanketter og brevpost. Derfor skulle skriftlig kommunikation med det offentlige som fx ansøgninger, indberetninger og breve til at foregå digitalt for både borgere og virksomheder.

Strategien førte til, at Folketinget vedtog lov om Offentlig Digital Post i juni 2012. Med loven blev det obligatorisk for virksomheder i 2013 og for borgere i 2014 at modtage post fra offentlige myndigheder digitalt. Med loven blev det også muligt for borgere og virksomheder at anmode om fritagelse.

Lovkrav om udbud sikrer forberederinger

Ifølge lovgivningen skal offentlige it-løsninger løbende i udbud så konkurrencen sikres. Dette er gennem tiden resulteret i, at e-Boks vandt udbuddet af Digital Post i 2009 og 2015. Netcompany A/S vandt det seneste udbud i 2019, der danner grundlaget for Digital Post, lanceret den 21. marts 2022.