Baggrund for Digital Post

Digital Post blev obligatorisk for alle virksomheder i Danmark den 1. november 2013, og for borgerne den 1. november 2014.

Folketinget vedtog i juni 2012 lov om Offentlig Digital Post, der gør det obligatorisk for borgere og virksomheder at kunne modtage post fra offentlige myndigheder digitalt.

Læs mere om lov om Offentlig Digital Post

Overgangen til Digital Post var et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ”Den digitale vej til fremtidens velfærd” (2011- 2015), hvormed den daværende regering, kommuner og regioner blandt andet besluttede, at det skulle være slut med brevpost.

Læs mere om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi