Baggrund for Digital Post

Folketinget vedtog i juni 2012 lov om Offentlig Digital Post, der gør det obligatorisk for borgere og virksomheder at kunne modtage post fra offentlige myndigheder digitalt.

Digital post blev obligatorisk for alle virksomheder i Danmark den 1. november 2013, og for borgerne den 1. november 2014. 

Overgangen til Digital Post var et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ”Den digitale vej til fremtidens velfærd” (2011- 2015), hvormed Regeringen, kommuner og regioner blandt andet besluttede, at skulle være slut med brevpost.

Læs mere om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi