Leverandører til Digital Post-løsningen

Læs hvilke leverandører, der er udpeget til at varetage opgaver i forbindelse med drift, udvikling og support i Digital Post-løsningen.

Digitaliseringsstyrelsen har udpeget følgende som leverandører til Digital Post fra og med den 18. marts 2022, kl. 17, jf. § 2, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 686 af 15. april 2021 om Digital Post fra offentlige afsendere med senere ændringer:

  • Netcompany A/S (CVR: 1002488994) er udpeget til at varetage opgaver med udvikling, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af Digital Post.
  • Fellowmind Denmark A/S (CVR: 25790936) er udpeget til at varetage opgaver med it-udvikling af Digital Post.
  • Erhvervsstyrelsen (CVR: 10150817) er udpeget til via Det Samlede Supporttilbud at varetage support af Digital Post.
  • Statens IT (CVR: 31786401) er udpeget til at varetage visse driftsopgaver i Digital Post.