Anvendelse

En myndighed skal være omfattet af rammekontrakten mellem Digitaliseringsstyrelsen og e-Boks A/S, for at kunne blive tilsluttet Digital Post/NemSMS-løsningen.

Digitaliseringsstyrelsen har indgået kontrakten på vegne af kommuner, regioner, statslige myndigheder og statslige institutioner.

Bekendtgørelsen om offentlige afsendere definerer hvilke myndigheder, der er indgået kontrakt på vegne af, og som dermed kan tilsluttes Digital Post med virkning fra 1. februar 2016.

Læs bekendtgørelse om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post på retsinformation.dk

Hvis myndigheden fremgår af aftalen, kan de tilsluttes.

Læs om tilslutning til Digital Post