Anvendelse

For blive tilsluttet Digital Post og NemSMS skal organisationen være omfattet af kontrakten mellem Digitaliseringsstyrelsen og Netcompany A/S

Digitaliseringsstyrelsen har som ansvarlig myndighed for Digital Post indgået kontrakten på vegne af landets kommuner, regioner, statslige institutioner og myndigheder.

Listen over organisationer, der har samtykket til at være omfattet af Næste generation Digital Post fremgår af kontrakten for Næste generation Digital Post.

Se liste over samtykkende myndigheder

Bekendtgørelse nr. 2017 af 29. oktober 2021 om forvaltning af Digital Post fra offentlige afsendere udmønter bestemmelserne i § 7 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere om anvendelsen af Digital Post. Bekendtgørelsen definerer hvilke organisationer, der kan omfattes fremadrettet.

Se bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Tilslutning til Digital Post

Hvis I ønsker at blive tilsluttet Digital Post som offentlig afsender, skal I følge fremgangsmåden, som beskrevet i afsnittet om tilslutning på digst.dk under fanen ’Tilslutning til Digital Post som offentlig afsender’.

Læs om tilslutning til Digital Post 

Hvis I som organisation ikke kan nøjes med at læse jeres Digital Post via Virk.dk, skal I opsætte afsender- og modtagersystemer til henholdsvis at sende og modtage Digital Post. Opsætningen foregår i Administrativ Adgang.

For at være endeligt tilsluttet skal organisationens systemer desuden pege imod snitfladerne for Digital Post.

Læs om snitfladerne til Digital Post

Alle myndigheder skal desuden opsætte en kontaktstruktur med kontaktpunkter, så myndigheden kan fremsøges af borgere, virksomheder såvel som andre myndigheder, der ønsker at skrive til den.

Læs om kontaktstruktur i Digital Post

Digital Post anvender et meddelelsesformat kaldet MeMo til forsendelser. Indtil november 2023 understøtter løsningen endnu de gamle DP/DP2-formater som legacy-formater, men det er en fordel allerede nu at forberede jeres omstilling til MeMo.

Læs om meddelelsesformaterne i Digital Post