Driftsinformation og fejlrapportering

Digitaliseringsstyrelsen bruger Digitalisér.dk til at kommunikere om systemforvaltning og driftsstatus på Digital Post.

Digitalisér.dk

Digitaliseringsstyrelsen bruger Digitalisér.dk og gruppen 'Digital Post Drift' som den primære kommunikationskanal. Det betyder, at du kan få alle relevante opdateringer i forbindelse med driftsforstyrrelser direkte i din indbakke. 

Følgende information lægges på gruppen:

  • Meddelelser om kritiske fejl og driftsforstyrrelser
  • Release-notes
  • Overordnede leveranceplaner
  • Oversigt over servicevinduer

Gå til gruppen 'Digital Post Drift' på Digitalisér.dk

Indberetning af fejl i Digital Post og Administrativ Adgang

Det er vigtigt at alle fejl I som myndighed oplever ved brug af Digital Post indberettes til Digital Post supporten. Indberetning af fejl er gratis.

Kontaktinformation til Digital Post supporten kan findes her

Har I behov for at eskalere en fejl kan Digitaliseringsstyrelsen kontaktes på . Det skal ske ved at den kvittering, som myndighederne har modtaget efter indberetningen af fejlen, mailes til Digitaliseringsstyrelsen.

Gode råd til fejlindberetninger

  • Skærmbilleder: Step-by-step beskrivelser gerne ledsaget af skærmbilleder (En fejl kan afhænge af, i hvilken rækkefølge man har handlet)
  • Vær specifik (undgå termer som ”Så kommer der en fejl”, beskriv konkret hvad der opleves som en fejl, og hvad en eventuel fejlmeddelelse siger)
  • Detaljer (gerne styresystem, browser med mere)
  • Medsend ikke personoplysninger, da der ikke nødvendigvis benyttes en sikker forbindelse, men hav dem parat hvis e-Boks skal bruge dem.