Vejledninger Digital Post

Vejledninger til myndigheder om Digital Post.

Digitaliseringsstyrelsen vejledning om Digital Post dækker både, hvis du er ny myndighed som skal til at tage Digital Post i brug, skal integrere op mod Digital Post eller ønsker at anvende tilvalgs funktioner.

Hvis du har brug for at vide mere om den Digitale Post for myndigheder på virk.dk, så skal du logge ind på virk.dk med myndigheden CVR-nummer.

For at skabe et overblik er vejledninger inddelt i:

 • Koncepter i Digital Post
 • Kom i gang med Digital Post - anvendelse
 • Tilvalgsfunktion
 • Sagsbehandling i Digital Post
 • Begreber og markedsføring i Digital Post
 • Meddelelsesformater
 • Tekniske vejledninger

Koncepter i Digital Post

Konceptvejledninger er primært til myndigheden der skal i gang med at bruge Digital Post, og skal tilslutte sig og gøre sin organisation klar til at sende og modtage digitale meddelelser.

 • Kort om Digital Post
 • Hvordan er Administrationsportalen opbygget
 • Hvordan oprettes myndigheden i Administrationsportalen

Hent vejledning Introduktion til Digital Post

 • Hvad er kontakthierarki
 • Valg der skal træffes i forhold til kontakthierarki
 • Hvordan opsplitter man et kontakthierarki?

Hent vejledning Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarkier

Kom i gang med Digital Post

Anvendelses-vejledninger er grundlæggende for at din myndighed kan blive tilsluttet og begynde at sende og modtage digitale meddelelser.

 • e-Boks vejledning til hvordan myndigheden bliver tilsluttet

Hent Tilslutningsinstruks

 • Introduktion til postkasser og mapper
 • Trin for trin oprettelse af nye postkasser og mapper

Hent Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post

 • Trin for trin oprettelse af afsendersystem
 • Vedligehold af afsendersystem
 • Hvis din leverandør og e-Boks opretter dit afsendersystem

Hent Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post

 • Introduktion til løsningen inden man laver sin systemintegration og læser snitfladebeskrivelserne

Hent vejledningen Leverandørguide DP2

 • Introduktion til løsningen inden man laver sin systemintegration og læser snitfladebeskrivelserne

Hent vejledning Leverandørguide virksomheder DP2

Tilvalgsfunktioner

Tilvalgs-funktion er funktioner din myndighed kan vælge at benytte i Digital Post. De er opbygget på samme måde som anvendelses-vejledninger med en trin for trin beskrivelse af processen.

 • Trin for trin kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser
 • Forudsætning for at kunne fremsøge sendte og modtagne meddelelser

Hent Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser

 • Hvordan finder du postkasse og emne til at opbygge dybe links

Hent vejledning om dybe links i Digital Post

 • Trin for trin vejledning i at anvende åbningskvittering på meddelelser
 • Flow for slutbruger

Hent Vejledning i at anvende åbningskvittering

Formater

Attentionformatet giver den afsendende organisation mulighed for at angive oplysninger, der kan virke til bedre input-håndtering i den modtagende organisation.

Formatet kan således rumme:

 • en e-mailadresse
 • et personnavn
 • et enhedsnavn
 • et p-nummer og klassifikationsoplysninger.

Formatet kan yderligere udvides med oplysninger, der aftales i forhold til et konkret samarbejde eller i forhold til bestemte typer af breve, fx breve, der drejer sig om en bestemt genstand fx et køretøj eller matrikelnummer.

Attention-oplysningerne vedlægges meddelelser som en XML-fil med navnet attention.xml.

Attentionformatet kan anvendes til input-håndtering, når meddelelsen med det vedhæftede attentionformat modtages i en virksomheds modtager system (mailsystem, ERP, ESDH, etc.). På baggrund af indholdet i attentionformat lægges meddelelser automatisk på konkrete sager, kontakter funktionspostkasser og lignende.

Attentionformatet kan også anvendes til at opsætte arkiveringsregler efter i den digitale postkasse på virk.dk. Konkret vil en myndighed kunne angive, at en digitalpost-meddelelse vedrører et specifik produktionsenhed i virksomheden ved at angive et p-nummer i formatet. Den modtagende virksomhed kan opsætte regler i den digitale postkasse på virk.dk, så meddelelser vedr. det specifikke p-nummerautomatisk lægges i den udvalgte mappe.

Hent vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen

Hent specifikationer til meddelelsesformater (zip-filer)

Pilotprojekt

Der arbejdes på at forbedre anvendelse af attentionformat. 

Læs om pilotprojektet

Sagsdokumentformatet giver mulighed for at medsende beskrivelser af dokumenter, sagsreferencer og referencer til sagsgenstande i overensstemmelse med sag- og dokumentstandarderne. Det, der angives i sagsdokumentformatet tager udelukkende udgangspunkt i de oplysningen, de afsendende organisation har registreret.

Sagsdokumentformatet kan fx være en hjælp i den modtagende organisation i forbindelse med registrering af oplysningerne på en sag. Sag-og dokumentstandarderne, der er blevet tilføjet som obligatoriske åbnestandarder vedr. sags- og dokumenthåndtering, bidrager til at standardisere, hvordan oplysninger om sager og dokumenter kan udveksles.

Sagsdokumentformatet specificerer, hvordan disse oplysninger kan vedlægges som metadata til en meddelelse.

Hent specifikation sagsdokumentformat

Hent specifikationer til meddelelsesformater

Tekniske vejledninger - DP2 version 7.0

Tekniske snitfladebeskrivelser for den kørende løsning er opdelt i to. DP1 version 6.3.1, som er snitfladebeskrivelser for den første version af Digital Post, som fortsat kan anvendes. DP2 version 7.0 er snitfladebeskrivelser for anden version af Digital Post, som kom ned den nuværende kontrakt med e-Boks. 

Nedenfor kan du hente snitfladebeskrivelser på dansk enkeltvis eller du kan hente en samlet zip-fil indeholdende både danske og engelske snitfladebeskrivelse. Bilag F eksisterer ikke mere, men det aktuelle indhold indgår som en del af de andre bilag.

Hent samlet zip-fil med snitfladebeskrivelse/download zip-fil with English description off Digital Post interface

Hent introduktion til Digital Post snitflader v7.0

Dette dokument giver en oversigt over de system-til-system snitflader, som Digital post stiller til rådighed. Det indeholder en beskrivelse af alle de generelle vilkår og begreber, som anvendes i snitfladebeskrivelserne.

Hent introduktion til Digital Post snitflader for virksomheder v7.0

Denne beskrivelse henvender sig til virksomheder, der har behov for at få overført digitale post fra deres digitale postkasse til egne systemer, heriblandt e-mailløsninger. Desuden beskrives den nye funktionalitet, som er introduceret med Digital Post 2, hvormed det er blevet muligt for virksomheder, at initiere og besvare henvendelser til myndigheder via systemkald.

Hent bilag A1 - REST – Afsendersystem

Hent bilag A2 - REST - Register

Hent bilag A3 - REST - Afhentningssystem 

Hent bilag A4 - REST - Portal

Hent bilag A5 - REST - HTTP returkoder og fejlkoder

Hent bilag B - Afsendelse og modtagelse via SMIME

Hent bilag C - Filbaseret

Hent bilag D - Forsendelse via printfiler

Hent bilag E - IFrame-api

Hent bilag G - Besvarelsesformularer

Snitflader Digital Post og NemSMS

Nedenfor finder du en introduktion til snitflader, herunder hvilken funktionalitet, der stilles til rådighed for system-til-system-integration, samt hvilke teknologier, protokoller og standarder integrationsmulighederne baserer sig på.

Snitfladerne for NemSMS indgår i snitfladebeskrivelserne til Digital Post. Myndigheden skal sikre korrekt anvendelse af snitflader.

Hent Digital post-snitflader (med ændringsmarkeringer)

Hent Digital post-snitflader (uden ændringsmarkeringer)

Historisk

e-Boks har igennem driftsperioden opsamlet spørgsmål fra supportopgaver vedrørende anvendelse af snitfladerne. På baggrund af disse erfaringer har e-Boks udarbejdet en version 6.2 af snitfladebeskrivelserne til digital post. Ændringer i forhold til den senest udgivne snitfladebeskrivelse fremgår med rettelsesmarkering samt af sektionen ændringshistorik i hvert dokument.

Udgivelsen af snitfladebeskrivelserne version 6.2 giver ikke anledning til, at leverandører skal ændre i sine integrationer til digital post.

Snitfladebeskrivelser for Digital Post version 6.3
Digital Post er blevet videreudviklet. De væsentligste ændringer er:

Appendiks A er tilføjet dokument Digital Post v6.3, og det beskriver de væsentligste konsekvenser af ændringer, der er foretaget i 2012 og som er planlagte i 2013.

Afsnittet ’Begrebsliste’ er opdateret. Væsentlige termer der er ændret:

 • Servicebesked -> NemSMS
 • Servicebeskedmodtager -> NemSMS-bruger
 • Dokumentboksmodtager -> Digitalpostbruger
 • Sikker boks -> Digitale postkasse
 • Afsnittet ’Meddelelsesmetadata’ medtager de nye metadatafiler attention.xml og sagdokument.xml
 • Afsnittet ’Regler og p-numre’ er tilføjet og beskriver hvordan p-nummer kan anvendes til adressering
 • Afsnittet ’Et eller flere kontakthierarkier’ er tilføjet. Afsnittet beskriver hvordan virksomhedsbrugere kan præsenteres for et andet kontakthierarki end det som borgere præsenteres for.”

Tekniske vejledninger - DP1 version 6.3.1

Læs om, hvordan sikker mail-løsninger kan integreres med Digital Post/NemSMS, så myndigheden derved kan sende servicebeskeder samt sende og modtage Digital Post til og fra borgere og virksomheder.

Hent bilag B: afsendelse og modtagelse via S/MIME (med ændringsmarkeringer)

Hent bilag B: afsendelse og modtagelse via S/MIME (uden ændringsmarkeringer)