Platforme til Digital Post

Borgere og virksomheder kan læse deres Digital Post fra myndigheder på flere platforme, mens myndigheder typisk læser deres Digital Post gennem et modtagersystem.

Når myndigheder, borgere og virksomheder kommunikerer med hinanden via Digital Post sendes posten sikkert gennem ét system. Posten kan derefter tilgås gennem flere platforme - det sker, fordi platformene trækker på den samme data i det bagvedliggende system.

For borgere og virksomheder

Borgere og virksomheder kan læse, besvare, slette og reagere på deres Digital Post via flere platforme:

  • Borgere kan bruge borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks og mit.dk
  • Virksomheder kan bruge Virk, Digital Post-appen, e-Boks og mit.dk.

Borgere og virksomheder kan frit vælge, hvilke platforme de vil benytte til at læse deres Digital Post fra offentlige myndigheder.

Billedet viser at borgere kan læse deres Digital Post fra offentlige myndigheder på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks.dk og mit.dk
Billedet viser at virksomheder kan læse deres Digital Post fra offentlige myndigheder på virk.dk, Digital Post-appen, e-Boks.dk og mit.dk

Kort om platformene til Digital Post

Borger.dk er borgernes samlede digitale indgang til den offentlige sektor. Den drives i et samarbejde mellem staten, kommunerne og regionerne. Borgere kan logge ind i Digital Post via borger.dk og tilgå deres post fra det offentlige.

Gå til borger.dk

Virk er virksomhedernes digitale indgang til det offentlige og giver adgang til selvbetjening på tværs af det offentlige. Portalen drives af Erhvervsstyrelsen. Virksomheder kan logge ind i Digital Post via Virk og tilgå deres post fra myndighederne.

Gå til Virk

Digital Post-appen er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen og kan bruges af borgere til at tilgå deres post fra det offentlige på mobil og tablet. Borgere der bruger deres eget MitID i erhvervssammenhænge kan også logge ind og se posten til deres virksomhed eller den forening de er tilknyttet.

Læs mere om Digital Post-appen på borger.dk

e-Boks driftes og ejes af selskabet e-Boks A/S og tilbyder dens brugere at modtage post fra virksomheder, eksempelvis fra en bank eller et forsikringsselskab.

Det er ikke obligatorisk at modtage post digitalt fra virksomheder. Men som bruger kan man vælge at give samtykke til det, enten direkte eller indirekte, fx gennem en kundeaftale med banken eller en ansættelsesaftale med ens arbejdsgiver.

e-Boks er godkendt af Digitaliseringsstyrelsen til at vise Digital Post fra offentlige myndigheder.

Gå til e-Boks

Mit.dk driftes og ejes af selskabet Netcompany Group A/S og tilbyder dens brugere at modtage post fra virksomheder, eksempelvis fra en bank eller et forsikringsselskab.

Det er ikke obligatorisk at modtage post digitalt fra virksomheder. Men som bruger kan man vælge at give samtykke til det, enten direkte eller indirekte, fx gennem en kundeaftale med banken eller en ansættelsesaftale med ens arbejdsgiver.

Mit.dk er godkendt af Digitaliseringsstyrelsen til at vise Digital Post fra offentlige myndigheder.

Gå til mit.dk

For myndigheder

Myndigheder henter typisk posten ned i et eller flere modtagersystemer og tilgås herefter gennem modtagersystemer eller andre tilkoblede fagsystemer.