Besked om ny digital post

Borgere modtager en sms, når de modtager ny digital post fra det offentlige ved at angive et mobilnummer i Digital Post.

Hvad er besked om ny post?

Besked om ny post er en sms-advisering om ny digital post, der siden august 2014 tilbydes af alle offentlige myndigheder. Borger og virksomhed skal dog selv oplyse mobilnummer i Digital Post. Der kan også oplyses en e-mailadresse til besked om ny post.

Undgå sms-advisering sent om aftenen eller om natten

Digitaliseringsstyrelsen tilbyder at borger og virksomheder selv kan vælge, hvornår de vil informeres om ny post. I Digital Post-løsningen kan borger og virksomheder fravælge at der sendes en sms med besked om ny post mellem kl. 21.30-07.30.

Under større udsendelser af sms-advisering på Digital Post, kan borger og virksomhed alligevel modtage en sms udenfor den normale udsendelsesperiode. Dette kan skyldes, at sms-køen ikke kan afvikles hurtigt nok ved den sidste udsending kl. 21.30.

Andre årsager til, at sms-advisering kommer senere frem, kan være:

  • Der kan opstå netværksproblemer hos din egen teleudbyder.
  • Der kan opstå problemer med terminalen på din mobiltelefon.
  • Borger/virksomhed har været udenfor netværksdækning.