Besked om ny post

Borgere og virksomheder kan få besked på sms og e-mail, når de modtager ny Digital Post fra offentlige myndigheder.

På billedet ses sms'en man kan modtage som borger, når man får ny Digital Post fra en offentlig myndighed

For at tilmelde sig besked om ny post skal borgere eller virksomheder registrere et mobilnummer eller en e-mailadresse i Digital Post på borger.dk, Virk, e-Boks eller mit.dk. Mobilnummeret skal være dansk og dermed have landekoden +45.

Sms om ny post sendes kun i dagtimerne

Selvom det er muligt for myndigheder at sende Digital Post på alle tider af døgnet sendes sms'er om, at der er kommet ny post til borgere og virksomheder som udgangspunkt kun fra klokken 8.00 til 18.00.

Oplever borgere eller virksomheder at modtage en sms om ny post uden for det beskrevne tidsrum, kan det skyldes:

  • Udsendelse af meget store mængder Digital Post, der resulterer i, at sms-køen ikke kan afvikles hurtigt nok.
  • Fejl og netværksproblemer hos borgerens eller virksomhedens egen teleudbyder.
  • Netværks- og tekniske problemer med borgerens eller virksomhedens egen mobil.

Der er forskel på besked om ny post og NemSMS

Det er værd at bemærke, at besked om ny post ikke er det samme som NemSMS.

NemSMS benyttes til at sende servicemeddelelser om fx aftaler med det offentlige til borgere og virksomheder.

Læs mere om NemSMS