Invitation: Opfølgende informationsmøde for interesserede brokere

Efter informationsmødet i maj 2019 har en række virksomheder henvendt sig og udtrykt interesse for den brokerfunktion, som udgør en central rolle i den fremtidige, digitale identitetsinfrastruktur.

Nyhed, offentliggjort 5. juli 2019

Nu inviterer Partnerskabet mellem Digitaliseringsstyrelsen og de danske pengeinstitutter til et opfølgende møde med mere konkret information om det forløb, de kommende brokere ser ind i. 

På dagsordenen er blandt andet:

  • Certificeringsproces
  • Brokeraftalen
  • Teknisk setup
  • Næste skridt for brokere

Mødet foregår den 17. september 2019 kl. 13-15 hos Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K.

Praktisk info

Tilmelding er påkrævet. Skriv til med navn og firma på de personer, der deltager i mødet. Sidste frist for tilmelding er den 13. september 2019 kl. 12.

Læs mere om MitID

Læs mere om det første informationsmøde for brokere