Præsentation fra første informationsmøde for brokere

""

Den 21. maj 2019 holdt MitID-projektet det første informationsmøde for interesserede brokere. Her kan du hente den præsentation, der blev gennemgået.

Nyhed, offentliggjort 21. maj 2021

MitID-projektets første informationsmøde for interesserede brokere var velbesøgt, og det var en spørgelysten gruppe, der var mødt op.

Hent præsentationen fra informationsmøde for brokere

Efter dette møde har MitID-projektet hørt fra følgende virksomheder, som har udtrykt interesse for at blive MitID-brokere:

  • Signicat
  • Noitso
  • Globeteam
  • TechCompany
  • Nets Branch Norway
  • Criipto