Hent materialet fra informationsmødet for private virksomheder 23. juni

MitID-programmet holdt informationsmøde 23. juni 2021 for private virksomheder om overgangen fra NemID til MitID.

Nyhed, offentliggjort 24. juni 2021 

Mødet handlede om, hvordan virksomhederne kan fortsætte med at tilbyde login med MitID til deres kunder. Alle virksomheder skal finde sig en broker, og de certificerede brokere præsenterede sig på mødet.

Her kan du se præsentationen fra MitID-programmet og fra de seks brokere (alle i pdf). 

Præsentationen fra MitID-programmet

Præsentation om Signaturgruppen

Præsentation om ZignSec

Præsentation om Criipto

Præsentation om Signicat

Præsentation om Scrive

Præsentation om NemLog-in