Organisering af samarbejdet om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Organiseringen af det fællesoffentlige samarbejde styrker det strategiske fokus i samarbejdet og imødekommer behovet for at træffe faglige og strategiske beslutninger i udviklingen af løsninger og gennemførelse af projekter.

Danmarks offentlige digitalisering er drevet af et tæt og forpligtende samarbejde mellem de centrale offentlige parter – stat, kommuner og regioner. Gennem 25 år har disse aktører løbende sat ambitiøse mål og gennemført projekter og forandringer i den offentlige sektor med stor betydning for samfundet som helhed.

Nye muligheder og nye udfordringer

Den digitale udvikling skaber nye muligheder i den offentlige sektor. Digitalisering kan bidrage til bedre service og blive en central del af svaret på større samfundsudfordringer som mangel på arbejdskraft og grøn omstilling, teknologi kan lette administration og forbedre velfærden, og data kan understøtte mere sammenhæng på tværs af den offentlige sektor og give borgerne et bedre overblik over deres forhold.

Muligheder og udfordringer ændrer sig over tid, og rammerne for det fællesoffentlige samarbejde skal spejle udviklingen i de digitale og teknologiske muligheder.

Samarbejde på tre niveauer

Samarbejdet om fællesoffentlig digitalisering – herunder ikke mindst samarbejdet om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi - er organiseret på tre niveauer:

  • Et partsforum med deltagelse af de centrale parter i det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering – staten, KL og Danske Regioner - drøfter den overordnede strategiske retning for samarbejdet.
  • Styregrupper koordinerer og prioriterer initiativer inden for hver deres indsatsområde, som er henholdsvis fællesoffentlig digital infrastruktur, digital kommunikation og service samt nye digitale løsninger og grøn omstilling.
  • Initiativejere udvikler og gennemfører de enkelte initiativers aktiviteter.

 

Modellen viser forholdet mellem Partsforum, styregrupper og projekter.

Governancemodellen

Klik på billedet eller på overskriften for at se en stor version af governancemodellen. Modellen viser forholdet mellem Partsforum, styregrupper og projekter.