Styregrupper

Styregrupperne består af medlemmer fra staten, KL og Danske Regioner. Styregrupperne koordinerer og prioriterer initiativer inden for henholdsvis fællesoffentlig digital infrastruktur, service og kommunikation samt nye digitale løsninger og grøn omstilling.

Styregruppernes rolle

Hver styregruppe har ansvaret for at sikre tværgående videndeling og faglig koordination inden for deres respektive indsatsområde. Styregrupperne skal således understøtte videndeling og fremdrift af initiativerne, som er aftalt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Det er styregruppernes ansvar at sikre, at aktiviteterne inden for det pågældende område bedst muligt bidrager til at realisere visionerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-25.

Repræsentanter

Der er nedsat tre styregrupper med udgangspunkt i de centrale indsatsområder for det fællesoffentlige samarbejde. 

Medlemmerne i de tre styregrupper

 • Digitaliseringsstyrelsen (mødeleder)
 • KL
 • Danske Regioner
 • ATP (Udbetaling Danmark)
 • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
 • Justitsministeriet
 • Transportministeriet
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Erhvervsministeriet
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet

 • Digitaliseringsstyrelsen (mødeleder)
 • KL
 • Danske Regioner
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Miljøministeriet
 • Erhvervsministeriet
 • Justitsministeriet
 • ATP (Udbetaling Danmark)
 • Skatteministeriet

 • Digitaliseringsstyrelsen (mødeleder)
 • KL
 • Danske Regioner
 • ATP (Udbetaling Danmark)
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Erhvervsministeriet
 • Skatteministeriet
 • Børne- og Undervisningsministeriet
 • Justitsministeriet