Digital Post

Her på siden finder du vejledning og materiale om Digital Post.

Kort om Digital Post

Borgere i Danmark modtager post fra offentlige myndigheder digitalt. Det hedder Digital Post. Både postkassen og beskederne hedder Digital Post og sikrer en sikker digital kommunikation mellem borgeren og myndighederne.

Hvor kan man læse sin digitale post?

Borgere har én postkasse til post fra offentlige myndigheder – det er den, vi kalder Digital Post. Digital post kan læses og besvares på følgende fire platforme:

  • borger.dk
  • Digital Post-appen
  • e-Boks
  • mit.dk

Det er valgfrit, hvilke af disse platforme, borgere vil benytte.

Gå til borger.dk og læs mere om de forskellige platforme til Digital Post

Hjælpeunivers til Digital Post på borger.dk

En læseadgang gør det muligt for andre, fx et familiemedlem eller en ven, at hjælpe en borger med at tjekke sin Digital Post fra offentlige myndigheder.

En læseadgang kan fx være en hjælp i situationer, hvor:

  • man ikke selv kan tjekke sin Digital Post
  • man gerne vil have, at en ægtefælle også kan se ens Digital Post
  • man som ung gerne vil have, at ens forældre hjælper med Digital Post

Gå til borger.dk for at læse mere om mulighederne for læseadgang til Digital Post

Hvis man som borger ikke kan kommunikere med det offentlige digitalt, er det muligt at blive fritaget fra Digital Post. En fritagelse fra Digital Post gælder livet ud. Man kan til enhver tid tilmelde sig Digital Post igen.

Gå til borger.dk for at læse om fritagelse fra Digital Post

Du kan blandt andet læse mere om, hvad det betyder at blive fritaget fra Digital Post, hvem der kan blive fritaget og hvordan man anmoder om at bliver fritaget med mere.

Prøv Digital Post i demomiljøet demo.borger.dk

Du kan bruge demo.borger.dk i din vejledning til at vise en borger, hvordan forskellige funktioner i Digital Post fungerer uden at anvende personlige loginoplysninger eller vise privat information. Du kan ikke gøre noget forkert i demomiljøet.

Besøg demomiljøet demo.borger.dk og prøv funktionerne i Digital Post

Explainerfilm om Digital Post

Her kan du finde en film om Digital Post, som blandt andet forklarer de forskellige platforme (borger.dk, Digital Post app, e-boks og mit.dk), hvor du kan læse Digital Post. Filmen varer ca. 1 minut.

Se film om Digital Post her