Vejledning til digitale løsninger

Her finder du vejledning og materiale til en række offentlige digitale løsninger, som MitID, Digital Post, Digital Fuldmagt med flere.

Mit overblik på borger.dk

visning af Mit overblik på borger.dk på skærm

Mit overblik er en helt personlig side på borger.dk. Her kan man som borger se nogle af de oplysninger, det offentlige har om en. Fx oplysninger om indkomst og skat, aftaler og frister, gæld, serviceydelser og hjælpemidler.  

For at se oplysningerne fra de offentlige myndigheder skal borgeren logge på Mit Overblik med MitID.

Guider til livssituationer

livssituationsguider på borger.dk vist på computer

Guiderne giver et samlet overblik fra myndighederne over alt det, man som borger skal gøre og vide i forskellige livssituationer, fx når man skal flytte, hvis man bliver ledig eller skal søge folkepension og meget andet.

Kørekort-app

kørekort app på telefon

Kørekort-appen er et frivilligt supplement til det fysiske kørekort og fungerer som gyldigt kørekort i Danmark.

Sundhedskort-appen

sundhedskort app på telefon

Sundhedskort-appen er et frivilligt digitalt supplement til det fysiske sundhedskort. Med sundhedskort-appen kan du dokumentere din ret til at modtage offentlige sundhedsydelser på samme måde, som du kan med det fysiske sundhedskort i dag.

Digital ambassadør

Illustration fra håndbogen Digital ambassadør

Digital ambassadør er en håndbog henvendt til dig, der vejleder og hjælper andre til at kunne selv digitalt.

Håndbogen er inddelt i kapitler, så du nemt kan finde frem til det, du har brug for, når du hjælper. Du kan fx læse om, hvordan du kan finde den vigtigste viden og de digitale færdigheder, man skal bruge som digital medborger.

Digitaliseringsstyrelsen har i et partnerskab med Fonden for Socialt ansvar udviklet håndbogen, der er målrettet dig, der hjælper andre borgere med at være eller blive digitale.

Undervisningsmaterialet er udviklet til et forløb hos Bydelsmødre og Baba, hvor borgere med etnisk minoritetsbaggrund bliver uddannet til at hjælpe til selvhjælp.

Tips, tricks og råd

hjælpesituation på bibliotek

Her kan du finde en oversigt med tips, tricks og gode råd til, hvad du kan og må som it-frivillig, og hvad du skal være særligt opmærksom på, når du hjælper andre.

Oversigten kan fx printes og udleveres til nye it-frivillige. Den kan også hænges op i en it-café eller der, hvor du hjælper.