NemSMS

Her på siden finder du vejledning og materiale om NemSMS.

Kort om NemSMS

NemSMS er en service, som gør det muligt for borgere at få beskeder på SMS fra offentlige myndigheder. Servicebeskederne kan fx handle om udbetaling af feriepenge, en hospitalsaftale eller vigtig information fra kommunen.

Hjælpeunivers til NemSMS på borger.dk

Her kan du læse mere om NemSMS, om fordelene ved NemSMS og hvordan man til- eller framelder sig NemSMS.

På borger.dk kan du finde vejledning om NemSMS