MitID-priser for det første år er nu fastlagt

Til brokere og tjenesteudbydere: AAP for det første kontraktår ligger nu fast

Nyhed, offentliggjort 15. december 2020

Denne artikel er relevant for de virksomheder og organisationer, der som private tjenesteudbydere uden for partnerskabet bag MitID tilbyder login med MitID til deres brugere. For private slutbrugere bliver MitID gratis, og priserne i artiklen her har derfor mindre betydning for dem. 

Betaling for anvendelse af MitID sker pr. autentifikationsanmodning (AAP), hvilket altså er den proces, hvor en person anvender MitID til at logge på en tjeneste. Prisen er sammensat, så den afspejler omkostningerne til udvikling, vedligeholdelse og drift. 

AAP betales af brokere og indgår i den pris, som brokerne fastsætter over for tjenesteudbyderne. AAP fastsættes én gang om året, blandt andet på baggrund af antallet af autentifikationsanmodninger og antallet af distribuerede fysiske identifikationsmidler. 

MitID-programmet kan nu melde ud, hvordan AAP bliver for det første kontraktår, dvs. 1. maj 2021 til 30. juni 2022. Der forventes mellem 600-700 mio. transaktionsanmodninger i første kontraktår samt 1,2-1,3 mio. distribuerede fysiske identifikationsmidler.

Se tabellerne herunder. 

Tabellen viser vederlag pr. autentifikationsanmodning i kr. Herunder: AAP i første kontraktår, forventet AAP i første normale kontraktår, tillægsvederlag for brug af pakkemodellen samt udviklingsbidrag, max. 4 år efter afsluttet migrering.

Se "Vederlag pr. autentifikationsanmodning" i større format 

AAP-tabel 1 viser AAP ved forskellige antal autentifikationsanmodninger og udstedte fysiske login-midler for det særlige kontraktår, som løber fra d. 1. maj 2021 til d. 30. juni 2022.

Se AAP-tabel 1 i større format

AAP-tabel 2 viser AAP ved forskellige autentifikationsanmodninger og udstedte fysiske login-midler for det første normale kontraktår, som løber fra d. 1. juli 2022 til d. 30. juni 2023.

Se AAP-tabel 2 i større format

AAP'en vil være højere i det første kontraktår end de efterfølgende. Det skyldes især de ekstra omkostninger til at udlevere fysiske identifikationsmidler. 

Brokerne vil månedligt blive informeret om den samlede forbrugsudvikling for transaktionsanmodninger og fysiske identifikationsmidler.

Én gang om året oplyses AAP for det kommende år, og prisen efterreguleres med tilbagevirkende kraft.

Principperne bag

Alle brokere betaler samme pris pr. autentifikationsanmodning, dvs. uafhængigt af volumenfordeling mellem brokere. Prisen består af følgende elementer:

  • Autentifikationsanmodningspris (AAP)
  • Tillægspris for MitID-klienten ved brug af pakkemodellen

Tjenesteudbydere, som ikke er omfattet af partnerskabet bag MitID, opkræves et udviklingsbidrag ved autentifikationsanmodninger. Teknisk support er inkluderet.

Mere information

Tjenesteudbydere opfordres til at vælge en broker. Læs artiklen:

MitID-brokere står klar

Læs mere om, hvordan MitID’s prismodel er sammensat. Læs artiklen:

Prismodellen for MitID