Prismodellen for MitID

Information til tjenesteudbydere og brokere om prismodellen for MitID.

Nyhed, offentliggjort 2. november 2020 

Denne information er relevant for de virksomheder og organisationer, der som private tjenesteudbydere, som ikke er en del af partnerskabet bag MitID, tilbyder login med MitID til deres brugere. For private slutbrugere bliver MitID gratis, og derfor har prismodellen mindre betydning for dem.

Betaling for anvendelse af MitID sker pr. autentifikationsanmodning (AAP).

En autentifikationsanmodning er den proces, hvor en person anvender MitID til at logge på en tjeneste, fx deres netbank eller en offentlig tjeneste.

AAP betales af MitID-brokere.

AAP fastsættes blandt andet på baggrund af antallet af autentifikationsanmodninger over et år og antallet af distribuerede fysiske identifikationsmidler over et år.

MitID oplyser en gang årligt om AAP for det kommende år, og prisen efterreguleres med tilbagevirkende kraft en gang årligt.

MitID-brokere tilrettelægger selv deres forretningsmodel, herunder hvilke priser de vil tilbyde deres tjenesteudbydere, blandt andet baseret på de value adding services brokerne vælger at stille til rådighed for tjenesteudbyderne. MitID-prismodellen er valgt af en række konkurrencemæssige hensyn. Blandt andet skal modellen sikre:

 • Incitament til udbredelse og anvendelse af MitID
 • At MitID betales af dem som anvender løsningen, dvs. efter forbrug
 • At tilgodese MitID-brokere, som selv ønsker at udvikle en større del, dvs. efter dele af MitID som anvendes
 • At priserne afspejler de faktiske omkostninger ved udvikling, vedligeholdelse og drift.

AAP for det første år vil snarest muligt blive offentliggjort. I det følgende redegøres for de forventede priser for MitID.

Opdaterede MitID-priser

MitID Programmet har i januar og marts 2020 oplyst om prismodellen for MitID, som gælder for brokere og tjenesteudbydere. Det er nu relevant med mere detaljeret prisinformation, hvor ibrugtagning af løsningen rykker tættere på.

Alle brokere betaler samme pris pr. autentifikationsanmodning, dvs. uafhængigt af volumenfordeling mellem brokere. Prisen består af følgende elementer:

 • Autentifikationsanmodningspris (AAP)
 • Tillægspris for MitID-klienten ved brug af pakkemodellen

Der opkræves også et udviklingsbidrag hos brokeren ved autentifikationsanmodninger fra tjenesteudbydere, som ikke er omfattet af Partnerskabet for MitID, og som derfor ikke har været med til at finansiere udviklingen af MitID. Brokerne kan forvente, at teknisk support fra leverandøren er inkluderet i prisen inden for rimelighedens grænser. Brokernes certificeringsproces faktureres særskilt.

Samlet transaktionsmængde

Samlet transaktionsmængde for alle transaktioner i MitID pr. år er afgørende. Autentifikationsanmodningen er variabel og afhænger af:

 1. Antallet af autentifikationsanmodninger: Prisen falder ved stigende antal.
 2. Antallet af fysiske identifikationsmidler: Prisen stiger, jo flere slutbrugere, der vælger fysiske identifikationsmidler.
 3. AAP er højere i det første kontrakt-år (1. maj 2021-30. juni 2022) – blandt andet på grund af omkostningerne til udlevering af fysiske identifikationsmidler.
 4. AAP fastsættes årligt ud fra det forventede samlede antal anmodninger og identifikationsmidler – og efterreguleres årligt.
 5. AAP vil blive oplyst på årlig basis på det fremtidige site: MitID.dk/broker (bemærk at sitet eksisterer ikke endnu). Tabellen viser vederlag pr. autentifikationsanmodning i kr. Herunder: AAP i første kontraktår, AAP i første normale kontraktår, tillægsvederlag for brug af pakkemodellen samt udviklingsbidrag, max. 4 år efter afsluttet migrering.

Tabeller for AAP

 • Tabel 1 viser ”det særlige kontraktår” i perioden 1. maj 2021 – 30. juni 2022
 • Tabel 2 viser ”første normale kontraktår” i perioden 1. juli 2022 – 30. juni 2023
 • De to tabeller er udarbejdet på baggrund af tre forhold:
 • Gældende pris på autentifikationsanmodninger
 • Gældende pris for standard fysiske identifikationsmiddel (standard login-midlet)
 • Beregningsforudsætninger for særlige fysiske identifikationsmidler for synshandikappede med mere.
 • På baggrund af tabellerne kan man udsøge AAP ved angivne antal årlige transaktioner og det angivne antal distribuerede standard fysiske identifikationsmidler
 • Tabellerne er vejledende
 • Der tages forbehold for opdateringer
 • Det fastsatte udviklingsbidrag og prisen for anvendelsen af pakkemodel (MitID-klient) indgår ikke i tabellerne
 • Den faktiske AAP vil blive oplyst på mitid.dk/broker (sitet eksisterer ikke endnu) for MitID på årlig basis.

Tabel 1 viser ”det særlige kontraktår” i perioden 1. maj 2021 – 30. juni 2022. AAP ses ved forskellige antal autentifikationsanmodninger og udstedte fysiske login-midler.

Klik her for at se tabel 1 i større format

Tabel 2 viser ”første normale kontraktår” i perioden 1. juli 2022 – 30. juni 2023. AAP ses ved forskellige antal autentifikationsanmodninger og udstedte fysiske login-midler.

Klik her for at se tabel 2 i større format