Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Digitaliseringsstyrelsen

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Digitaliseringsstyrelsen mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Oplysninger for 2022 findes i tabellen nedenfor.

Overblik over indberetninger til whistleblowerordningen i Digitaliseringsstyrelsen
 Indberetning TemaStatus Realitetsbehandlet* Politianmeldelse
#1 17052022 It- og informationssikkerhed Afvist Nej Nej
#2 28092022 Øvrige Afvist Nej

Nej

*Indberetninger kan alene realitetsbehandles, hvis de er omfattet af lovens anvendelsesområde