Opsamling fra møde i Netværk for digital inklusion

Den 10. april 2024 var der møde i Netværk for digital inklusion.

Michala Høg Daimar, Digitaliseringsstyrelsen, indledte årets første netværksmøde ved at byde velkommen til flere nye medlemmer af netværket og takkede for netværkets altid store engagement.

Principper for digital inklusion

Cyrillia Sabroe, Digitaliseringsstyrelsen, fortalte om lanceringen af Principper for digital inklusion og takkede netværket for deres store bidrag.

Principperne understøttes af en vidensbank, der indeholder værktøjer, cases og anden inspiration, som skal hjælpe myndigheder med at omsætte principperne til praksis. Principper for digital inklusion vil fremadrettet strukturere den myndighedsrettede indsats for digital inklusion, og videns-banken vil løbende blive opdateret.

Besøg vidensbank for Principper for digital inklusion her

Der var ros til principperne for at give myndighederne et holdepunkt og interesseorganisationerne noget at holde myndighederne op på.

Der var også forslag om, at private forsyningsselskaber, der arbejder for offentlige myndigheder, også bør efterleve principperne.

Oplæg v. Mette Beck fra ATP om deres anvendelse af Principper for digital inklusion

Mette Beck, ATP, fortalte, hvordan principperne er med til at skabe en ny tænkemåde på tværs af ATP’s mange ydelsesområder. Principperne er bl.a. platform for et innovationsforløb, der sigter på at minimere ”den digitale gråzone” blandt borgere, der modtager ydelser fra ATP. I innovations-forløbet indgår konkrete prøvehandlinger på områderne Folkepension og Lønmodtagernes Garantifond, hvor der arbejdes med blandt andet segmentering, omskrivning af tekster/breve og bedre brugertests.

Demo.borger.dk og større indsats for it-frivillige

Anna Ida Häggquist, Digitaliseringsstyrelsen, præsenterede Digital Fuldmagt på demo.borger.dk, som er en ny funktionalitet på sitet. Her kan man øve sig i give fuldmagt til og anmode om en fuldmagt fra en pårørende.

Læs mere om demo.borger.dk her og prøve demomiljøet

Oplæg om indsatser til int-frivillige på netværksmøde

Anna Ida fortalte videre, at Digitaliseringsstyrelsen har igangsat en større indsats for it-frivillige på baggrund af den politiske aftale om indsatser for digital inklusion. I efteråret forventes det, at der kan tilbydes et nyt e-læringskursus, et nyhedsbrev og webinarer til it-frivillige.

Det blev også oplyst, at anden ansøgningsrunde til Tilskudspulje for frivilligindsatser med it-hjælp forventes at åbne i juni og løber frem til 15. september.

Oplæg v. Marika Sabroe fra Landsforeningen af Væresteder om digitalt socialt arbejde

Marika Sabroe, Landsforeningen af Væresteder, fortalte om foreningens arbejde med digitalt socialt arbejde i Det Digitale Værested. Det Digitale Værested er en lukket Facebook-gruppe med mere end 750 brugere.

Landforeningen af Væresteders erfaring er, at mange af brugerne af det digitale værested oplever, at det digitale værested skaber positive forandringer i deres liv, fx i forhold til sundhed, relationer og kompetencer. En vigtig indsigt er, at mange af de dynamikker, der findes på et fysisk værested, også gælder i det digitale rum. Derfor er tryghed og relationer vigtige, når det digitale væresteds medarbejdere skal understøtte brugerne.

Kort nyt

Under ”Kort nyt” efterspurgte SAND - De Hjemløses Landsorganisation erfaringer med sikker mail. Det er en gængs udfordring, når SAND fx hjælper en hjemløs med at sende information til det offentlige, at de ikke kan finde ud af at tilgå sikker mail. Hun spurgte netværket, om det er en udfordring, de også kender til blandt deres målgruppe.

Rejsekort præsenterede den nye Rejsekort som app, som var gået i luften dagen før. I første omgang lempes borgerne ombord i løsningen lidt efter lidt for at sikre stabilitet og en god kundeoplevelse. Der arbejdes fortsat på at optimere tilgængeligheden i løsningen. Rejsekort understregede, at Rejsekort som kort fortsat kan bruges, og at alle kundegrupper får besked, når de kan bruge appen.

Michala fortalte videre:

  • Nyt geografisk filter på Digital Fuldmagt, hvis formål er at forbedre brugeroplevelsen, når en borger skal afgive/anmode om digital fuldmagt. Med det geografiske filter, kan man filtrere information, så man kun kan se en given kommunes fuldmagtsløsninger.
  • Ny livssituationsguide ”Få fuldmagt til at hjælpe en anden”. Besøg guide på borger.dk
  • Kommende kampagne om digital hjælp, hvis formål er at udbrede kendskabet til mulighederne for at hjælpe digitalt.
  • Til sommer bliver det muligt at fravælge et fysisk sundhedskort.
  • Nummeret til Cyberhotlinen er 33 37 00 37. I oktober er det national cybersikkerhedsmåned, og i den forbindelse relanceres kampagnen om identitetstyveri. Netværket kan ved henvendelse få tilsendt materialer fra kampagnen.

Workshop: Tilføjelse af FIDO-nøgle til MitID-appen

Anja Kronborg og David Qvist, Digitaliseringsstyrelsen, fortalte om stigende svindel i form af phishing, og hvordan det kan forebygges ved brug af en såkaldt FIDO-nøgle (Fast Identity Online), der er phishing-resistent.

De store techgiganter er allerede i gang med at erstatte adgangskoder med den såkaldte FIDO-teknologi. Lige nu undersøges det, om det er teknologi, der på sigt kan anvendes til MitID. Anja og David faciliterede en workshop, hvor netværket fik mulighed for at komme med input til de indledende tanker.

Der var flere kommentarer om, at den løsning burde være en obligatorisk tilføjelse til MitID-appen.

Status på aktuel støttepersonsanalyse

Agnes Lydiksen, Digitaliseringsstyrelsen, gav en status på den aktuelle støttepersonsanalyse. Analysen har tre spor:

  1. Kortlægning af pårørendes hjælpemuligheder
  2. Undersøgelse af mulighederne for akut fuldmagtshjælp til frivillige
  3. Afklaring af forbedringsmuligheder for frontpersonale, hvis kerneopgave ikke er digital hjælp, hjælpepraksis

Digitaliseringsstyrelsen har nu indsamlet data og næsten er klar med en prototype på en ”her-og-nu”-fuldmagt, som snart vil blive testet.

 

Oplæg om igangværende analyse om støttepersoner på netværksmøde

Praktik

Næste møde i Netværk for digital inklusion holdes hos KL den 31. oktober 2024.