Fra NemID til MitID

Sådan vil overgangsfasen fra NemID til MitID forløbe.

Alle med NemID skal i løbet af 2021 og 2022 have MitID. Du kan bruge MitID til alt det, som du har brugt NemID til, fx til at overføre penge på netbank eller til at logge ind på borger.dk.

Sådan får du MitID

Langt de fleste NemID-brugere skal have MitID i deres net- eller mobilbank. Du får automatisk besked, når det er din tur. Beskeden får du på et tidspunkt, når du logger ind i din net- eller mobilbank. Det kan dog godt gå noget tid, da MitID indfases i løbet af 2021 og 2022.

Har du ikke en dansk eller grønlandsk bank, skal du have MitID på MitID.dk.

Se hvordan MitID ser ud

Dine ID-oplysninger i NemID skal være opdaterede, før du kan få MitID. Der kan dog være forskel på, om du skal gøre noget aktivt eller ej, da det afhænger af, hvordan dit NemID er blevet udstedt. Hvis du skal opdatere ID-oplysninger via NemID nøgleappen, fremgik det af det brev, du modtog fra Digitaliseringsstyrelsen via Digital Post i begyndelsen af oktober 2021.

Læs mere på om opdatering af ID-oplysninger på borger.dk

Behold NemID indtil videre

Selvom du får MitID, skal du beholde NemID indtil videre. Det skal du, fordi der i en overgangsperiode er steder, hvor du stadig skal bruge NemID, indtil NemID er endeligt udfaset. Du får besked, når du ikke længere skal have NemID – enten af din bank eller af Digitaliseringsstyrelsen.

Sådan får du hjælp

Der er altid hjælp at hente, uanset om det er i forbindelse med at få MitID eller efterfølgende.

For at få hjælp til at få MitID skal du som hovedregel henvende dig til din bank. Alternativt kan du hente hjælp hos MitID support.

Når MitID er taget i brug kan du få hjælp i din bank eller hos MitID support.

Læs mere på MitID.dk

Input fra slutbrugere

For at sikre løbende dialog og samarbejde med slutbrugerne, er der nedsat et Interessentforum, som kommer med input til både anvendelighed og implementering.

Interessentforum består af repræsentanter fra en række slutbruger- og erhvervsorganisationer.

Derudover bliver slutbrugerne involveret i brugervenlighedstest undervejs.

Deltagere i Interessentforum for næste generation NemID

 • Danske Handicaporganisationer
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Industri
 • Dansk IT
 • Finans og Leasing
 • Forbrugerrådet Tænk
 • Forsikring & Pension
 • IT-branchen
 • Landbrug & Fødevarer
 • Landsforeningen for udviklingshæmmede
 • Rådet for Socialt udsatte
 • SAND
 • SMV Danmark
 • Ældre Sagen

Interessentmøder i 2021

• Torsdag den 25. februar 
• Fredag den 7. maj 
• Onsdag den 23. juni 
• Mandag den 20. + onsdag den 22. september (webinar i regi af Netværk for Digital Inklusion)
• Onsdag den 3. november