Danskerne er tilfredse med MitID

14-03-2024
It-løsninger

Danskerne har taget MitID til sig. Ny brugertilfredshedsundersøgelse viser, at 74 pct. er tilfredse med MitID her lidt over to år efter lanceringen, og at kun 6 pct. er utilfredse.

Billede af MitID app

MitID kunne i oktober måned 2023 fejre 2-års fødselsdag, og i samme måned lukkede NemID efter 13 år. En brugertilfredshedsundersøgelse foretaget i slutningen af 2023 viser, at dansker i høj grad har taget MitID til sig som deres digitale ID. 

Brugertilfredshedsundersøgelsen, som er foretaget af Epinion for Digitaliseringsstyrelsen, viser, at tilfredsheden med MitID er steget det seneste år, og at utilfredsheden er faldet markant. I 2022 var 64 pct. tilfredse med MitID, mens 18 pct. var utilfredse. I 2023 var tilfredshedsheden steget til 74 pct., mens utilfredsheden var faldet til blot 6 pct.

Da NemID blev lanceret, så vi faktisk samme udvikling i tilfredsheden med løsningen. Danskerne skulle nemlig også lige vænne sig til NemID. Da brugertilfredsheden første gang blev målt for NemID tilbage i 2010, kort tid efter lanceringen, var utilfredsheden dengang på 18 pct. Året efter var 8 pct. utilfredse med NemID. Og kigger vi på den seneste NemID-tilfredshedsmåling fra 2021, var det blot 2 pct., som var utilfredse med NemID-løsningen.

Indtil videre ser det altså ud til, at MitIDs popularitet følger nogenlunde samme udvikling, som NemID i sin tid oplevede.

Danskerne er trygge ved MitID

Brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2023 viser også, at brugerne overordnet set er trygge ved MitID. 81 pct. svarer nemlig, at de er trygge ved at bruge MitID, mens kun 3 pct. føler sig utrygge. 74 pct. synes at MitID er sikkert, mens kun 5 pct. synes det er usikkert. Også her er der altså sket en stigning fra sidste år, hvor 76 pct. følte sig trygge ved MitID, og 67 pct. følte at MitID var sikkert.

MitID bliver brugt ofte

85 pct. af danskerne bruger MitID minimum én gang om ugen, og de bruger det flittigt. I 2023 blev der gennemført over 968 mio. transaktioner med MitID. Det svarer til, at der bliver godkendt med MitID over 2,6 mio. gange om dagen – eller næsten 2.000 gange i minuttet.

Særligt brugerne af MitID appen, bruger MitID ofte. Brugerne af MitID appen er også meget tilfredse med MitID. Her mener 85 pct., at MitID appen er let at anvende, og hele 91 pct. mener, at MitID appen gør dem i stand til at opnå, det de gerne vil.