I Miljøstyrelsen ruster de organisationen til at arbejde med generativ kunstig intelligens

Den kunstige intelligens-assistent skal frigive tid hos medarbejderne, som de kan bruge på fagspecifikke opgaver.

Kunstig intelligens-assistent i sikkert miljø hjælper med at skrive notater

Miljøstyrelsen arbejder i deres procesplatform, F2, hvor de som de første har fået adgang til den indlejrede kunstig intelligens assistent.

Assistenten bygger på en open source grundmodel, Mixtral, men er opbygget således at grundmodellen nemt kan skiftes ud, når der kommer nye og bedre sprogmodeller. Modellen er finetunet med data fra Folketinget for at træne den i embedsmandssprog.

Når medarbejderne behandler sager, kan de i et sikkert miljø altså få hjælp af kunstig intelligens-assistenten til fx at skrive notater, taler og nyheder til hjemmesiden, ligesom kunstig intelligens-assistenten kan lave resuméer af lange rapporter for at lette det daglige arbejde.

Omfattende digitaliseringsproces har gjort medarbejderne klar til generativ kunstig intelligens

Miljøstyrelsen har siden 2022 været i gang med en større digitalisering af hele organisationens arbejdsgange, hvor formålet bl.a. har været at effektivisere og ensarte de mere end 250 fagprocesser, styrelsen er ansvarlig for.

I Miljøstyrelsen har man med sit fokus på digitalisering også fulgt udviklingen i brugen af generativ kunstig intelligens tæt for at kunne bruge teknologien som yderligere understøttelse i de digitale arbejdsgange.

I første omgang har man i samarbejde med cBrain udviklet et sikkert miljø i procesplatformen F2, hvor medarbejderne kan få hjælp af en generel kunstig intelligens assistent. I forlængelse af dette er Miljøstyrelsen også ved at arbejde på en skræddersyet kunstig intelligens-sags-assistent, som kan hjælpe med de specifikke fagprocesser i styrelsen.

""

Det er vigtigt, at vi ikke kun har fokus på hvad teknologien kan, men også på hvordan vi får den brugt.

Mads Kragh Bruun, Miljøstyrelsen

Øget kvalitet og produktivitet med kunstig intelligens-assistent

Den kunstige intelligens-assistent kan betragtes som en dygtig og effektiv studentermedhjælper, der kan lette arbejdsbyrden ved fx at lave første udkast til et indstillingsnotat eller generere resuméer af større rapporter. Det er og vil altid være sagsbehandlerens ansvar at sikre, at det udarbejdede materiale er i orden.

Det forventes, at assistenten ville kun skære en væsentlig del af sagsbehandlingstiden.

Organisatorisk:

Miljøstyrelsens direktion har – via ‘sandkasser’ (et testmiljø) - givet en gruppe medarbejdere frie rammer til at arbejde med, hvordan generativ kunstig intelligens kan aflaste styrelsens arbejde.

Kompetencer:

Miljøstyrelsen har arbejdet målrettet med at opbygge medarbejdernes kompetencer inden for anvendelse af generativ kunstig intelligens. Fx er der afholdt workshops i prompting og oplæg fra eksterne eksperter på området.

Jura og retningslinjer:

Kunstig intelligens-assistenten er indlejret i proces-platformen F2. Dette tager højde for nogle af de juridiske problematikker, der kan opstå i brugen af kunstig intelligens. Der er ligeledes udarbejdet retningslinjer for, hvad den ikke må bruges til.

Der udarbejdes også en DPIA, som indgår i risikovurdering af F2.

Data og vedligehold:

Den kunstige intelligens-assistent er trænet på offentligt tilgængelige dokumenter fra Folketinget. Vedligehold af løsningen ligger hos cBrain, der har udarbejdet assistenten i samarbejde med Miljøstyrelsen.