Rigshospitalets chatbot besvarer patienters spørgsmål

Patienter med skjoldbruskkirtelkræft kan få svar på spørgsmål hele døgnet.

Chatbot, der ved, hvornår der skal et menneske ind over

Rigshospitalet og 2021.ai har udviklet en chatbot, der ud fra vejledning fra Rigshospitalet kan besvare spørgsmål fra patienter og  pårørende døgnet rundt. Chatbotten kan fx svare på spørgsmål om fasteregler, almindelige bivirkninger og restriktioner efter operation.

Der er dog også typer af spørgsmål, som chatbotten er grundigt instrueret i ikke at svare på. Det er bl.a. spørgsmål til den konkrete diagnose eller til prognoser om levetid, hvor patienten henvises til at snakke med et menneske.

Rigshospitalet har gennem udviklings- og testforløbet ført logbog over erfaringer for at lave drejebog for fremtidig lignende forløb. Rigshospitalet har konkrete planer om at udbrede chatbotten til flere diagnoser.

Fra idé til løsning på en sommer

På Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi havde man i foråret 2023 drøftet, om det var muligt at løfte nogle af afdelingens organisatoriske opgaver med generativ kunstig intelligens.

Afdelingen var derfor hurtig til at sige ja, da softwarevirksomheden 2021.ai rakte ud og spurgte, om de ikke i samarbejde skulle søge finansiering til et fasttrack generativ kunstig intelligens-forløb gennem Danish Life Science.

Inden sommeren var omme, havde Rigshospitalet og 2021.ai i fællesselskab udviklet en prototype på den chatbot, der i dag stilles til rådighed for patienter med skjoldbruskkirtelkræft.

""

Vi har et presset sundhedsvæsen, og det pres bliver kun øget i fremtiden. Vi er nødt til at tænke innovativt. Med løsninger som chatbotten håber vi at kunne lette noget af det pres og sørge for, at alle patienter får lige behandling.

- Mads Klokker, Rigshospitalet

Chatbotten kan give patienterne svar på spørgsmål døgnet rundt

Patienterne har mulighed for at få svar på spørgsmål uden for åbningstid. Dette er også gavnligt for hospitalet, da det bl.a. er vigtigt, at patienter hurtigt kan afklare tvivl om faste, så dyre operationer ikke skal aflyses.

Chatbotten kan være en fordel ift. tabubelagte spørgsmål, der kan være svære at stille et menneske, fx hvornår må man have sex efter operation.

På sigt forventes der færre opkald og dermed en ressourcebesparelse. Dette har man dog ikke oplevet endnu, da mange ringer ind for at få valideret svar.

Organisatorisk:

Der har været stor opbakning fra ledelsen til at udvikle chatbotten. Indledningsvis er den blevet mødt med skepsis fra enkelte sundhedsansatte, da den går ind i deres fagområde. Der er derfor afholdt morgenmøder for at imødekomme dette.

Kompetencer:

For patienter og sundhedspersonalet kræver chatbotten ikke særlige tekniske kompetencer. Kompetenceudviklingen har i højere grad fokuseret på at udbrede kendskabet til generativ kunstig intelligens iblandt medarbejderne, så de fx er trygge ved at præsentere chatbotten for patienterne.

Jura og retningslinjer:

Chatbotten er kun trænet på offentlig tilgængeligt vejledningsmateriale, og har ikke adgang til patienternes journaler. Det har været et bevidst valg i udviklingen af chatbotten, for at undgå juridiske problematikker ift. GDPR.

Data og vedligehold:

Chatbotten bygger på data fra Rigshospitalets behandlingsvejledninger. Data vedligeholdes af 2021.ai, som hoster chatbotten på deres platform, GRACE, imens den udvikles. Når udviklingen af chatbotten er færdiggjort, kommer den til at ligge lokalt i Rigshospitalets sky.