National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021

Samfundets digitale sikkerhed skal styrkes.

Strategien skal øge den tekniske robusthed og sikre bedre beskyttelse af statens kritiske it-systemer, øge viden og kompetencer hos borgere, virksomheder og myndigheder samt styrke den nationale koordinering og samarbejdet om informationssikkerhed.

Med strategien igangsættes 25 initiativer. Der igangsættes også seks målrettede strategier for at løfte cyber- og informationssikkerheden i de samfundskritiske sektorer – det vil sige tele-, finans-, energi-, sundheds-, transport- og søfartssektoren.

Strategien skal styrke Danmarks digitale sikkerhed og sikre langt mere koordineret indsats på tværs af myndighederne. 

Læs mere om cyberstrategien 

Læs mere om den nye cyberstrategi fra 2021

Tre klare pejlemærker

Regeringen sætter tre pejlemærker for udviklingen mod et stærkere og mere sikkert digitalt Danmark i de kommende fire år.

1. Tryg hverdag

""

Staten og samfundskritiske sektorer opruster teknisk i takt med det ændrede trusselsbillede for at være i stand til at beskytte væsentlige samfundsmæssige funktioner mod cyberangreb eller andre større informationssikkerhedshændelser.

Læs mere om pejlemærket Tryg hverdag

2. Bedre kompetencer

""

Borgere, virksomheder og myndigheder har adgang til den nødvendige viden og har forudsætningerne for at håndtere de stigende cyber- og informationssikkerheds-udfordringer.

Læs mere om pejlemærket Bedre kompetencer

3. Fælles indsats

""

Risikobaseret sikkerhedsledelse er en integreret del af styringen i staten og i samfundskritiske sektorer. Der er klarhed over roller og ansvar på cyber- og informationssikkerhedsområdet blandt myndigheder og virksomheder, der leverer samfundskritiske funktioner.

Læs mere om pejlemærket Fælles indsats

Seneste nyt om cyber- og informationssikkerhed