National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024

Strategien skal styrke Danmarks digitale sikkerhed og har fokus på både myndigheder, virksomheder og borgere.

Regeringen har i december 2021 lanceret en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024, da der er behov for en styrket indsats for at følge med den løbende udvikling i trusler og digitale sårbarheder.

Strategien bygger videre på den forrige strategi for 2018-2021 og sigter efter at løfte den digitale sikkerhed på tværs af samfundet. Gennem 34 hovedinitiativer har strategien et bredt fokus på såvel stat og kritisk it-infrastruktur som på borgerne og erhvervslivet.

Strategien stiller blandt andet en række nye sikkerhedskrav til ministerområder, der har ansvar for samfundsvigtige funktioner eller samfundskritiske it-systemer. Med strategien igangsættes også en række indsatser med fokus på at øge kompetenceniveauet og ledelsesforankringen inden for cyber- og informationssikkerhed. Strategien sætter ligeledes ind på vidensopbygning blandt borgere, fx ved at styrke informationsportalen sikkerdigital.dk.

Samtidig skal det internationale samarbejde i EU, FN, NATO og med ligesindede lande styrkes, så det gøres mere besværligt at udføre cyberangreb mod Danmark.

Fire målsætninger

Regeringen sætter fire målsætninger for udviklingen mod et stærkere og mere sikkert digitalt Danmark i de kommende tre år. 

Robust beskyttelse af de samfundsvigtige funktioner

""

Der igangsættes en række indsatser for at styrke sikkerheden i og omkring de samfundsvigtige funktioner samt sikre, at myndigheder og virksomheder har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.

Øget kompetenceniveau og ledelsesforankring

""

Der igangsættes en række indsatser for at sikre et højt cyber- og informationssikkerhedsniveau på tværs af samfundet, herunder øge kompetenceniveauet og sikre en større ledelsesforankring i særligt de statslige myndigheder.

Styrkelse af det offentlige-private samarbejde

""

Der igangsættes konkrete indsatser for at styrke det offentligt-private samarbejde om cyber- og informationssikkerhed. Indsatserne skal sikre bedre muligheder for videns- og erfaringsudveksling, styrke rådgivningsindsatsen for både myndigheder, virksomheder og borgere samt via nye værktøjer bidrage til at øge danske virksomheders konkurrencedygtighed.

Aktiv deltagelse i den internationale kamp mod cybertruslen

""

Der igangsættes en række indsatser for at styrke Danmarks internationale profil, bygge stærkere broer til den internationale tech- og cybersikkerhedsindustri samt gøre det dyrt at udøve cyberangreb og -spionage mod Danmark og vores allierede.

Seneste nyt om cyber- og informationssikkerhed