Webtilgængelighed som fælles mindset i Skatteministeriet

Lige adgang til det danske skattesystem er afgørende for både samfund og borgere. Med udviklingen af en digital oplevelsesplatform har Udviklings- og Forenklingsstyrelsen givet hele skatteforvaltningen de bedste forudsætninger for at skabe websites, hvor webtilgængelighed er tænkt ind fra start til slut.

Skatteministeriets websites har over 30 millioner besøg årligt, på tværs af alle befolkningsgrupper. Blandt de mange besøg er der også brugere med særlige digitale behov. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udvikler og drifter nye og eksisterende it-systemer for Skatteministeriet og har udviklet en digital oplevelsesplatform, der – i samspil med forvaltningens fælles designsystem – skal sikre grundlaget for tilgængelige websites. Projektet går på tværs af 12 websites (herunder skat.dk) og er derfor naturligvis et stort projekt med mange involverede.

Projektets fokus har fra start været, at den digitale platform skal arbejde godt sammen med Skatteministeriets designsystem for at sikre konsistens, genkendelighed og tilgængelighed. Dette bidrager til at styrke brugeroplevelsen og skabe visuel sammenhæng på tværs af kanaler. Det indebærer blandt andet samme struktur for design og navigation og er en beslutning, der skal bidrage til at højne følelsen af tryghed og tillid for skatteyderne.

Præmissen for den digitale oplevelsesplatform har desuden været et ønske om at undgå at skabe flere løsninger til borgerne end højest nødvendigt. Ved at skabe webtilgængelige løsninger i første omgang sikrer vi, at flest muligt kan anvende dem – og forvirring blandt borgerne minimeres.

Vi ønsker ikke at skabe alternativer men at skabe løsninger, som er inkluderende, og som kan bruges af alle, som har et ønske om at være digitale. Giver vi ikke den mulighed, skaber vi ekskluderende løsninger.
- Line Kjær Sigaard, Chefkonsulent i Digitale Kanaler og Design

Et fælles mindset

Et vigtigt aspekt i arbejdet med den digitale oplevelsesplatform har været at nå til enighed i projektgruppen om, at webtilgængelighed er nødvendigt – fra start til slut.

Vi har skabt et fælles mindset om, at tilgængelighed er en fælles indsats som alle i projektet bidrager til.
- Line Kjær Sigaard, Chefkonsulent i Digitale Kanaler og Design

En digital oplevelsesplatform er en softwareløsning, der giver mulighed for at skabe, administrere og levere personlige digitale oplevelser på tværs af forskellige digitale kanaler, såsom hjemmesider, mobilapps og sociale medier.

I Skatteministeriet giver platformen mulighed for at integrere ny teknologi og skabe en mere intuitiv oplevelse for den enkelte bruger, der bliver mødt af en brugervenlig, tilgængelig og ensrettet brugergrænseflade, som går på tværs af skatteministeriets styrelser og kanaler.

Tre gode råd

Lead UX’er, Ulla Ladegaard-Mortensen, som sammen med Line Kjær Sigaard har drevet projektet, har følgende råd til andre myndigheder, som vil arbejde med webtilgængelighed:

 

  1. Skab et fælles mindset i organisationen – webtilgængelighed er ikke et one-man-show

  2. Skab synlighed hos ledelsen, så webtilgængelighed bliver en prioriteret indsats

  3. Gå all in – og indtænk webtilgængelighed som en del af hele udviklingsprocessen

Helt konkret handler det om, at alle i projektet har haft et fælles ansvar for at sikre webtilgængelighed. Designeren sørger for, at tilgængelighed er tænkt ind fra start og at designet lever op til krav. Udviklerne skal sikre, at de skriver koden rigtigt og implementerer korrekt og mest hensigtsmæssigt. Ligeledes sørger redaktørerne for en tekst, der kan læses og forstås af alle – heriblandt alternativ tekster til illustrationer mv. Testerne har sørget for, at kravene overholdes og er implementeret rigtigt. De tester med forskellige browsere, teknologier, små og store devices m.m. Og så har brugerne, som er dem, løsningerne er designet til, bidraget til at forstå behovene, samt hjulpet med feedback og brugertestet undervejs.

At tænke tilgængelighed ind helt fra begyndelsen og som en del af alles arbejdsopgaver, betyder i første omgang, at der ikke længere er skatteydere, som ikke kan søge vejledning om fx indberetning af skat, alene fordi de møder digitale barrierer. Men det har også haft den positive effekt, at der ikke har været en ubehagelig overraskelse eller forsinkelse til sidst i udviklingsprocessen, når websitet er tilgængelighedstestet. Det betyder, at der ikke har været tilgængelighedsfejl, som skulle rettes i sidste øjeblik. Tilgangen har givet enorm værdi ikke kun for den borgervendte brugergrænseflade – men også internt i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Vi er på mange måder kommet uden om den semitilgængelige løsning. Det, vi har lært, virker, og det, vi tager med, er at huske at prioritere og integrere tilgængelighed tidligt i processen.
- Line Kjær Sigaard, Chefkonsulent i Digitale Kanaler og Design

Fremtiden

En af erfaringerne fra arbejdet med den digitale platform er, at målrettet træning med tilgængelighed til hver medarbejders specifikke rolle og ansvarsområde er en vigtig prioritering. Det skyldes, at tilgængelighedsindsatsen er forskellig afhængigt af den enkeltes rolle. I fremtidige projekter vil det være særligt vigtigt at fordele roller og at uddelegere ejerskab til de relevante medarbejdere og ledelse. Skulle der opstå tilgængelighedsproblemer kan det da løses hos den ansvarlige.

Tidligere har det nogen gange været sådan at fx en kontrastfejl er blevet løst af en udvikler – nu bliver det løst af designeren, som er eksperten på dét område.
- Line Kjær Sigaard, Chefkonsulent i Digitale Kanaler og Design

Derudover vil Line Kjær Sigaard i fremtiden fokusere på at opfriske best practice-eksempler. Mange tilgængelighedskrav er nemlig allerede en del af mange medarbejderes faglighed, herunder fx at letlæselige fonte er nemmere at læse på små skærme.