Det fælles designsystem

Det Fælles Designsystem er en samling af komponenter, kode og designretningslinjer, der hjælper myndigheder med at bygge velfungerende, brugervenlige og tilgængelige selvbetjeningsløsninger.

Komponenterne i designsystemet er genanvendelige enheder, der kan sættes sammen på mange forskellige måder for at bygge de selvbetjeningsløsninger, dine brugere har brug for.

Formålet er at sikre en ensartet funktionalitet og design i selvbetjeningsløsninger på tværs af myndigheder. Det skaber genkendelighed for brugerne af løsningerne og gør digital selvbetjening nemmere og mere intuitivt. Genkendelighed på tværs er ikke mindst en stor fordel for brugere, der finder det digitale vanskeligt.

Når du anvender Det Fælles Designsystem, er du også sikker p,å at selvbetjeningsløsningen overholder kravene til tilgængelighed.

Som udgangspunkt er designsystemet målrettet dem, der skal have selvbetjeningsløsninger på borger.dk og Virk, men alle er velkomne til at bruge komponenterne eller koden til at bygge egne løsninger.

Er din selvbetjeningsløsning obligatorisk for borgerne, er det et krav at anvende det Fælles Designsystem. Det samme gælder alle for virksomhedsrettede selvbetjeningsløsninger, der skal på Virk.

Designsystemet er udviklet i fællesskab af Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

 

Følg retningslinjerne for design og layout

Følg designsystemets retningslinjer for design og layout. Brug komponenterne og koden, så laver du effektivt simple, brugervenlige og tilgængelige selvbetjeningsløsninger.

På designsystem.dk kan du gå igennem en tjekliste, for sikre at din løsning følger Det Fælles Designsystem.

Find tjeklisten på designsystem.dk her