KLs servicedesignværktøj

KL har sammen med en række kommuner udviklet Den fælleskommunale værktøjskasse for servicedesign, som er et sæt konkrete metoder, I kan bruge, når I arbejder med nye løsninger eller optimering af driften. Værktøjskassen kan understøtte dit arbejde med servicedesign. Læs om værktøjet her.

Servicedesign kæver, at vi inddrager brugerne, når vi tænker nyt. Det handler om at identificere de rigtige problemer og løsninger – og ikke bare det, vi tror, er rigtigt. For kan vi det, kan vi skabe løsninger, der har en bedre kvalitet og sikrer bedre brugeroplevelser – og det er til gavn for både borgere og myndigheder.

Hvordan bruger jeg Servicedesignværktøjet?

Med fem metoder hjælper Servicedesignværktøjet dig med at sætte rammerne for dit projekt. Metoderne kan benyttes enkeltvis – men brugt i sammenhæng tager de brugeren fra A-Z i arbejdet med at re-designe eller udvikle en service.

Til Servicedesignværktøjet har KL udarbejdet et metodeark, der nemt sætter dig i gang med at arbejde med de fem metoder.

En kort introduktion til fem metoder

Et problem er landet på dit skrivebord, og du skal finde en løsning. Men inden du kommer så langt, skal du forstå problemet – for hvad er der egentlig på spil – for brugerne og din egen organisation?

UDFORDRINGEN hjælper dig til at stille skarpt på det rigtige problem – løsningen skal du først arbejde med senere i processen.

Her skal du visualisere og analysere brugerens og myndighedens ”rejse” gennem servicen.

INDSIGTEN skal hjælpe dig til at strukturere og operationalisere de indsigter, du har fået i dit arbejde med brugere og kollegaer. Målet er at få beskrevet en række brugertyper, du kan tage udgangspunkt i i dit videre arbejde.

Med SERVICEREJSEN får du et værktøj til at visualisere og analysere brugerens ”rejse” gennem din service.

SERVICEREJSEN er en tidslinje, hvor du skal markere alle væsentlige begivenheder omkring brugen af en service. For brugeren starter rejsen ofte derhjemme – måske først som en samtale blandt venner om en given service – og dernæst følger en række begivenheder. Det kan være, at brugeren tjekker jeres hjemmeside, ringer eller skriver. Disse begivenheder udgør brugerens samlede servicerejse.

Dit arbejde med SERVICEREJSEN skulle gerne have gjort det klart, hvor problemerne eller forbedringspotentialet med jeres service findes og have givet ideer til, hvordan problemerne kan løses.Men ikke alle ideer er lige gode, og IDEEN skal hjælpe dig til at identificere de bedste.

I IDEEN skal du derfor prioritere jeres ideer. Hvor stor værdi giver de for brugerne, og er de til at realisere?

I har valgt jeres bedste ide. Den skaber værdi for brugerne - og den er realiserbar. Men hvordan virker den?

I PROTOTYPEN skal du finde et format, der gør det muligt for projektgruppen at vise og teste løsningsforslaget.