Psykiatriguiden ligestiller patienter og pårørende

Psykiatriguiden er et digitalt opslagsværk med information om muligheder, behandling og rettigheder mv. til patienter og pårørende i Region Hovedstadens Psykiatri. Vejledning til pårørende er placeret lige så centralt som information om undersøgelse og behandling til patienter – for når man er akut psykisk syg, er det langt hen ad vejen de pårørende, der søger information.

Fremover vil patienter med psykiske lidelser og deres pårørende i Region Hovedstaden kunne finde information om hjælp og behandling i en ny digital guide, Psykiatriguiden. Besøgende vil hurtigt erfare, at pårørende har fået en central placering på forsiden, fordi rollen som støtteperson til en psykisk syg kan være både hård og uoverskuelig og kan stå på over en meget lang tid. Derfor har også pårørende brug for målrettet vejledning og hjælp.

Fra begyndelsen har det derfor været et ønske, at pårørende og patienter er ligestillede målgrupper. Konkret afspejler det sig i Psykiatriguidens forside, hvor vejledning til pårørende er placeret lige så fremtrædende som fx vejledning i undersøgelse og behandling til patienter.

https://www.psykiatri-regionh.dk/psykiatriguiden-hjaelp-til-patienter-og-paaroerende/sider/default.aspx

På billedet til venstre ses forsiden af 'Psykiatriguiden for voksne – hjælp til patienter og pårørende'.

Se Psykiatriguiden her

Fem gode råd

Chefkonsulent Mette-Marie Davidsen fra Center for Politik og Kommunikation i Region Hovedstaden har forestået arbejdet med digitalisering af Psykiatriguiden sammen med journalist Marie Brynskov fra Region Hovedstadens Psykiatri. Hun har følgende råd til andre myndigheder, der ønsker at gøre det nemmere at være pårørende:

  1. Samskabelse, samskabelse, samskabelse

  2. Sænk kompleksiteten i brugerfladen

  3. Lav ikke ’pynt’, fordi du er bange for, at det ser kedeligt ud

  4. En grundig implementering over tid af guiden i klinikken er altgørende for klinikkens brug af guiden

  5. Uden information om handlemuligheder kan pårørende ikke være den hjælp, de gerne vil være

Det ser måske kedeligt ud – men brugertesten giver gode resultater

I psykiatrien er mange kognitivt udfordrede, og derfor er det en meget sårbar målgruppe at udarbejde et digitalt opslagsværk til. Det har stillet store krav til udarbejdelsen af webnavigation og brugerrejse. Ved hjælp af en tæt samskabelsesproces med patienter, pårørende, fagpersoner, interesseforeninger og kommuner samt to store brugertest, blev der derfor valgt mange utraditionelle løsninger for, hvordan sitet er kommet til at se ud.

Vigtigst har det været, at alt kom til at se overskueligt ud og ikke satte unødige tanker i gang efter devisen: færre muligheder, flere klik. Det betyder blandt andet, at:

  • sitet er bygget op om en navigationsmodel, hvor der hele tiden højst er tre valgmuligheder.

  • sitet ikke et ’pyntet’ med billeder eller grafik, da en kognitiv udfordret hjerne mest opfatter det som støj eller sætter andre uhensigtsmæssige tanker i gang

  • alle tekster skal kunne læses isoleret, da de fleste med tiden vil google sig ind på sitet.

Vi har slugt mange kameler i forhold til, hvordan sitet kom til at se ud. Men for den her målgruppe var det enormt vigtigt, at alt unødig støj som billeder eller grafikker er skrællet af.

– Mette-Marie Davidsen, Projektleder på Psykiatriguiden

Samskabelse sikrer et produkt, brugerne ønsker

Psykiatriguidens rammekoncept og indhold er besluttet i kraft af en samskabelsesproces med patienter, pårørende, fagpersoner, interesseforeninger og kommuner. Processen med at udvikle Psykiatriguidens form og indhold er derfor alene et udtryk for interessenternes ønsker. Psykiatriguiden er i øvrigt en udløber af Patientguiden, som er et digitalt opslagsværk til patienter og pårørende på somatiske hospitaler.

Fremtiden

I den nære fremtid fortsætter digitaliseringen af patientinformation og -vejledning til patienter og pårørende i Region Hovedstaden til børn og unge i psykiatrien. Processen starter med at identificere hvilket indhold, der er relevant for målgruppen og hvilken digital løsning, der forløser det.

I et lidt længere perspektiv drømmer Mette-Marie om, at de digitale patientinformationsplatforme kunne blive dialogbaseret. Det mener hun, vil gøre brugeroplevelsen mere nærværende og være med til at skabe sammenhæng og udveksle viden mellem sundhedsvæsenet og dets brugere.