Værktøj, testmetode og score

Der er forskel på de værktøjer, der anvendes til henholdsvis den forenklede og den dybdegående monitorering af websteder og mobilapplikationer. Her kan du læse mere om de forskellige værktøjer, og hvordan monitoreringsscoren udregnes.

Automatisk værktøj 

Den forenklede monitorering gennemføres som en automatisk tilgængelighedstest ved brug af værktøjet QualWeb.

Værktøjet består af:

 • en ”crawler”, der kan identificere alle enkeltsider på et websted (afgrænset af et domæne)
 • en ”motor”, der kan gennemføre tilgængelighedstest på de enkeltsider, som er identificeret af crawleren
 • forskellige moduler med tilgængelighedstjeks, der kan vælges til og fra efter behov
 • et rapportmodul, der kan eksportere eller behandle data til forskellige formater.

Værktøjets testsæt er blandt andet baseret på World Wide Web Consortium (W3C) Accessibility Conformance Testing (ACT)-regler, som er standardiserede beskrivelser af, hvordan man tester tilgængelighed.

Værktøjet bliver løbende opdateret med nye ACT-regler, når de er godkendt i W3C’s arbejdsgruppe for tilgængeligt webindhold (AGWG). ACT-regler, der er under godkendelse i AGWG, bliver også løbende implementeret i den automatiske tilgængelighedstest.

Platformen ”webtilsyn.dk”, som resultaterne af monitoreringen vises i, er udviklet af Digitaliseringsstyrelsens monitoreringsleverandør specifikt til monitorering af tilgængelighed i Danmark.

Da værktøjet QualWeb er open source (gratis), vil det også frit kunne anvendes af den enkelte webstedsejer til løbende test af indholdets overholdelse af krav til tilgængelighed.

Læs mere om værktøjet QualWeb

Anvend værktøjet QualWeb Online Evaluator 

Hent Kildekoden til værktøjet QualWeb

Læs mere om Accessibility Conformance testing (ACT)

Manuelle testmetoder 

For at definere et klart grundlag for tilgængelighedsevalueringen i den dybdegående monitorering, anvendes vejledningen fra World Wide Web Consortium (W3C) Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) til at definere en ”Accessibility Support Baseline” og andre nødvendige parametre.

For at sikre en konsistent og efterprøvbar evaluering, anvendes en metode for manuel test af overholdelse af tilgængelighedskrav, der er udarbejdet specifikt for at kunne teste større mængder indhold. Metoden er baseret på ”Trusted Tester – Conformance Test Process for Web” version 5, og videreudviklet for at kunne anvendes til evaluering i henhold til WCAG 2.1 og Accessibility Conformance Testing (ACT) regler samt anvendes til evaluering af mobilapplikationer.

Læs mere om "Trusted Tester" metoden på GitHub

Læs mere om WCAG-EM på w3c.org

Metrik og monitoreringsscore

Som resultat af en forenklet eller dybdegående monitorering tildeles webstedet eller mobilapplikationen en monitoreringsscore, som er en opsummering af monitoreringens resultater. Den maksimale score er 500 point.

For hvert WCAG 2.1 succeskriterium, der ikke findes opfyldt på en evalueret webside eller skærmbillede, fratrækkes point. Antallet af point, der fratrækkes per side, afhænger af, hvor vigtigt et succeskriterium vurderes (niveau A eller AA) og hvor mange brugergrupper, der vurderes berørt af det pågældende kriterium. Et websted eller en mobilapplikation, der fejler alle kriterier på alle sider, vil opnå en score på 0.

Pointscoren er udregnet ved hjælp af en metrik, der er udarbejdet i samarbejde med de nordiske lande.

Den samlede score for en dybdegående monitorering på et websted er udregnet med følgende vægtning af de tre scorer:

 • Score for den forenklede monitorering: 40 pct.
 • Score for den manuelle evaluering af websider: 40 pct.
 • Score for den manuelle evaluering af dokumenter: 10 pct.
 • Score for den manuelle evaluering af selvbetjeningsløsninger: 10 pct.

Ifølge § 4 i webtilgængelighedsloven skal myndigheder og offentligretlige organer angive status for overholdelse af loven i tilgængelighedserklæringen for deres websted(er) og mobilapplikation(er).

EU-Kommissionen har i gennemførselsafgørelse (2018/1523) om fastlæggelse af en standardtilgængelighedserklæring angivet tre overholdelsesstatusser. Digitaliseringsstyrelsen har videreført denne kategorisering i monitoreringsindsatsen efter følgende intervaller:

 • Webstedet/mobilapplikationen overholder standarden fuldt ud (476-500 point)
 • Webstedet/mobilapplikationen overholder standarden delvist (overholder de fleste krav) (376-475 point)
 • Webstedet/mobilapplikationen overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav) (0-375 point)

Læs mere om formlen for beregning af mobilapplikationens pointscore

Udregn selv pointscoren for et websted eller en mobilapplikation [Excel]