Vejledning

Få hjælp til at forstå, teste og rette webtilgængeligheden på websteder, i mobilapplikationer og i dokumenter, samt vejledning i udfyldelse af tilgængelighedserklæringen.

Automatisk tilgængelighedstest med QualWeb

Læs om anvendelse af QualWeb og tolkning af resultaterne samt få information om alternative værktøjer.

Vejledning om automatisk tilgængelighedstest med QualWeb

Videovejledninger

Videovejledningerne berører et udvalg af webtilgængelighedslovens krav inden for emnerne: 

  • Aria
  • Farver og kontraster 
  • Indholdsstruktur
  • Manuelle testmetoder
  • Semantik
  • Tastaturtilgængelighed
  • Tilgængelige formularer

Se de syv videovejledninger

Manuelle testmetoder

Få konkret hjælp til at tjekke farvekontraster, tastaturtilgængelighed, struktur og layout samt semantisk information.

Læs vejledningerne om manuelle testmetoder

Tilgængeliggørelse af dokumenter i Microsoft Word og PowerPoint

Vejledningen har et praktisk fokus, og har til formål at give et overblik over væsentlige opmærksomhedspunkter i arbejdet med at tilgængeliggøre dokumenter.

Der er således ikke tale om en gennemgang af alle krav som skal opfyldes, og områder som fx video og lyd er ikke behandlet.

Læs vejledningen om tilgængeliggørelse af dokumenter i Microsoft Word og PowerPoint (PDF)

Udfyldelse af tilgængelighedserklæringen

Følg en trin-for-trin vejledning til udfyldelse af tilgængelighedserklæringer i WAS-Tool.

Følg vejledningen om udfyldelse af tilgængelighedserklæring

Tilgængelige billeder på nettet

Blik klogere på de forskellige krav der stilles til tekstbaserede alternativer for billeder, og hvordan du afgør om et billede er dekorativt, informativt, funktionelt ellers komplekst.

Læs vejledningen om tilgængelige billeder på nettet

Easy Checks

Få konkret hjælp til at vurdere tilgængeligheden af en webside med en række simple tests.

Lær hvordan du udfører Easy Checks

Syv hyppige fejl og deres betydning

Få hjælp med at forstå syv hyppige webtilgængelighedsfejl, såsom kontraster, tekstforstørrelse og angivelse af sproget på siden.

Læs om de syv hyppige fejl og deres betydning