Manuelle testmetoder

Læs om udvalgte manuelle testmetoder der kan anvendes til at tjekke visse områder af tilgængeligheden på websteder og mobilapplikationer, men som ikke dækker samtlige krav i webtilgængelighedsstandarden.

Manuelle og automatiske tests

Manuelle testmetoder er et nødvendigt supplement til automatiserede testværktøjer for at få et retvisende billede af tilgængeligheden. Det skyldes blandt andet, at automatiserede tests kun identificerer en delmængde af de potentielle fejl.

Der findes automatiske testværktøjer til webbaserede platforme, mens der for native apps, som hentes i applikationsbutikken, på nuværende tidspunkt ikke er samme mulighed for automatiserede tests.

Hvornår skal man teste?

Mange af de testmetoder der bliver gennemgået i denne vejledning kan anvendes undervejs i design eller udviklingsprocessen, men de kan også anvendes til at teste færdigpubliceret indhold. Det anbefales, at der testes for tilgængelighed undervejs i processen, da det ofte er ressourcebesparende, at fejl identificeres tidligt.

Metoder til test af websteder, web apps og native apps

Valget af testmetoder varierer afhængigt af både platformen, der skal testes, og typen af løsning. Et website kan testes både på computere og smartphones, idet det tilgås gennem en internetbrowser. Dette gælder normalt også for web apps, som ligeledes tilgås via en browser.

For at sikre tilgængelighed, er det nødvendigt at teste websites og web apps på både computere og smartphones. I modsætning hertil kan native apps, som kun er tilgængelige i applikationsbutikker, udelukkende testes på smartphones.

Kom selv i gang med at teste

Noget af det vigtigste og nemmeste man selv kan teste er kontraster, tastaturtilgængelighed, skærmforstørrelse og orientering, samt om et element har den nødvendige semantiske information.

Læs vejledning om manuel test af:

Farvekontrast

Tastaturtilgængelighed

Struktur og layout

Semantisk information

Ovennævnte er ikke en udtømmende liste over manuelle tests for at sikre tilgængelighed, men testmetoderne kan afhjælpe en stor del af de mest gængse tilgængelighedsproblemer.

Eksempler på andre områder, der også bør tjekkes, er blandt andre:

  • Multimedie-indhold
  • Indhold der bevæger sig, glimter eller scroller
  • Fejlhåndtering
  • Beskrivende overskrifter