Tjek struktur og layout

Krav til tekstforstørrelse, ombrydning og orientering.

For at overholde standardens tilgængelighedskrav skal tekstindholdet kunne skaleres og tilpasse sig forskellige skærmstørrelser og -retninger. Det er især vigtigt, at funktionalitet eller meningsgivende indhold ikke går tabt på grund af manglende tilpasning, da det i de fleste tilfælde vil gøre løsningen ubrugelig for visse brugere.

I det følgende beskrives de tjek, der kan udføres for at sikre indholdets tilpasning, når brugeren benytter tekstforstørrelse eller anvender løsningen i forskellige skærmretninger og på forskellige skærmstørrelser.

Manuelle tjeks

WCAG succeskriterium: 1.4.4 Ændring af tekststørrelse (AA)

Tjek

Kontrollér, at det er muligt at forstørre teksten til 200 pct. uden tab af indhold eller funktionalitet.

Om tjekket

På websteder og mobilapplikationer skal teksten kunne forstørres uden, at der opleves tab af indhold eller funktionalitet. Det er vigtigt, at alle kan læse indholdet på siden, heriblandt personer med nedsat syn, som typisk benytter tekstforstørrelse i digitale løsninger.

Websted

Kravet om tekstforstørrelse op til 200% på ens løsning kan nemt testes, og testen kan udføres med følgende metode for websteder.

Først skal bredden på browserens vindue justeres, så det bliver 1280 px bredt, hvilket er den referencebredde, der anvendes i standarden. Man kan fx anvende ”What is my viewport [engelsk]” til at aflæse browserens bredde. Herefter skal browserens indstillinger benyttes til at zoome ind til 200 pct. Når dette er gjort, skal det kontrolleres, at alt indhold og funktionalitet er intakt.

Det er eksempelvis afgørende at undersøge, om indhold som tekst forbliver synligt, og at der ikke er overlap mellem indhold, som gør det ulæseligt. Desuden må indholdet på løsningen ikke ændre rækkefølge så den ikke er meningsgivende.

Visning af websted med tekstforstørrelse på mobil kan udføres ved, at tekstforstørrelse sættes til 200 pct. i mobilbrowseren.

Mobilapplikation

Hvordan der testes tekstforstørrelse for native apps varierer lidt alt efter, om du tester på en Android telefon eller en iPhone. Samme principper gælder for tjek på apps, som det gør ved websteder. Kort opsummeret skal der tjekkes, at alt indhold og alle funktioner er intakte ved 200 pct. zoom.

Android: Gå til tilgængelighedsindstillingerne på din smartphone. Disse findes typisk under indstillinger og tilgængelighed. Her findes indstillingen for tekststørrelse og denne sættes til cirka 200 pct.

iPhone: Gå til tilgængelighedsindstillingerne og slå større tekststørrelse til. Her indstiller du tekststørrelsen med et skydepanel uden skala. Position 10 (tredje fra højre) svarer til lidt over 200 pct.

WCAG succeskriterium: 1.4.10 Ombrydningsvisning (AA)

Tjek

På forskellige skærmstørrelser kontrolleres om det er muligt at se alt indhold på siden uden at scrolle horisontalt, og uden tab af indhold eller funktionalitet.

Om tjekket

Ombrydningsvisning refererer til automatisk tilpasning af indhold på forskellige skærmstørrelser uden horisontal scroll. Dette har bl.a. betydning for personer, som har nedsat syn, da det skal være muligt at tilgå indhold og funktioner på forskellige skærmstørrelser. Dette er vigtigt for at sikre, at brugere ikke er nødt til at scrolle horisontalt for at se alt indholdet, når de benytter mindre skærme eller forstørrer indholdet.

Det handler om at sikre, at indholdet på webstedet reagerer hensigtsmæssigt på forskellige skærmstørrelser, så brugerne nemt kan navigere og forstå indholdet uden at miste kontekst eller funktionalitet. Denne retningslinje er vigtig for at skabe en sammenhængende og brugervenlig oplevelse på tværs af forskellige enheder og skærme.

Ved praktisk udførsel af tjekket, skal brugerfladen fungere uden horisontal scrolling ved en skærmbredde på 320 css pixels. For en webside svarer dette cirka til, at det skal være muligt at zoome 400% i browseren uden at det kræver horisontal scrolling, samt at alt indhold og funktionalitet stadig er intakt.

På mobil betyder det, at websider skal kunne vises i en mobilbrowser, med alt indhold og funktionalitet intakt og uden at kræve horisontal scrolling.

Undtagelser for særlige indholdstyper

Indhold som kræver todimensionelt layout for at kunne anvendes eller give mening, kan undtages, fx billeder, video og spil.

WCAG succeskriterium: 1.3.4 Retning (AA)

Tjek

Kontrollér, at indhold ikke begrænser sin visning eller anvendelse til en enkelt skærmretning, såsom lodret eller vandret.

Om tjekket

Brugerfladen skal kunne anvendes i både horisontal og vertikal position. Dette er kun nødvendigt at teste på smartphones og tablets. Grunden til at man skal sikre, at webstedet/mobilapplikationen skal kunne benyttes i to retninger, er blandt andet, at nogle brugere har fastmontereret sin mobil eller tablet på sin kørestol i horisontal visning, og har derfor ikke nødvendigvis mulighed for at skifte retning til lodret visning. Hvis enheden er låst til lodret visning, vil hele webstedet/mobilapplikationen dermed være utilgængelig for nogle brugere.

Tjekket kan udføres ved, at telefonen eller tabletten drejes fra horisontal til vertikal retning eller omvendt. Det skal herefter undersøges, at der ikke mistes indhold eller funktionalitet, ligesom det også er vigtigt, at navigationsrækkefølgen af indhold og funktionalitet stadig er logisk. Indholdet må ikke blive beskåret, afkortet eller sløret ved skift af mobilens retning.

Undtagelser for særlige indholdstyper

For visse typer af indhold kan en bestemt skærmretning være nødvendig, og disse indholdstyper kan undtages kravet om retning. Det kan fx være virtuelle klaviaturer og virtual reality indhold.