Forstå den tekniske standard

Websteder og mobilapplikationer anses for at være i overensstemmelse med webtilgængelighedsloven, hvis de opfylder den harmoniserede europæiske standard EN 301 549.

Standarden EN 301 549 indeholder 14 kapitler, men det er ikke alle, som er relevante for at leve op til webtilgængelighedsloven.

Læs EN 301 549 version 3.2.1 [engelsk]

Dansk oversættelse

Digitaliseringsstyrelsen har, i samarbejde med Dansk Standard, oversat og frikøbt EN 301 549 på dansk til offentlige organer, omfattet af webtilgængelighedsloven. I tvivlstilfælde er det den originale engelske version af standarden, der er gældende.

Hent den danske oversættelse af EN 301 549 hos Dansk Standard

Relation mellem lov og krav

Bilag A beskriver, hvordan standarden relaterer sig til det europæiske webtilgængelighedsdirektiv og derfor også den danske webtilgængelighedslov. Foruden de fundamentale krav i kapitlerne 9, 10 og 11, som hovedsageligt refererer til og er identiske med WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), er der en række yderligere krav i kapitlerne 5, 6, 7 og 12, som også kan være relevante i specifikke situationer.

Gå direkte til Bilag A i EN 301 549 version 3.2.1 [engelsk]

Læs den danske oversættelse af WCAG 2.1

Bemærk: Langt størstedelen af kravene i bilag A er betingede af specifikt indhold på webstedet eller i mobilapplikationen, hvorfor antallet af tests afhænger af det specifikke websted og den specifikke mobilapplikation. Fx skal man ikke leve op til kravene i kapitel 6, hvis man ikke har integreret funktionalitet for tovejs-kommunikation, og ikke leve op til kravene i kapitel 7, hvis man ikke har video på sit websted eller i sin mobilapplikation.

Bilag A består af to tabeller, som oplister krav, der er relevante for henholdsvis websteder (tabel A.1) og mobilapplikationer (tabel A.2).

I nedenstående tabel findes en optælling af antallet af krav for henholdsvis websteder og mobilapplikationer:

KravAntal krav for websteder [heraf WCAG referencer]Antal krav for mobilapplikationer [heraf WCAG referencer]
5 - Generiske krav 3 10
6 - Informations- og kommunikationsteknologi med tovejs talekommunikation 19 19
7 - Informations- og kommunikationsteknologi med mulighed for video 9 9
9 - Web 50 [49] 0
10 - Dokumenter (ikke web) 45 [45] 45 [45]
11 - Software 6 74 [43]
12 - Dokumentation og supportydelser 5 5

 

Relation mellem EN 301 549 og WCAG 2.1

Kapitlerne 9, 10 og 11 i EN 301 549 refererer hovedsageligt til WCAG 2.1. For nogle krav er det en direkte reference til et WCAG 2.1 succeskriterie, som betyder, at kravene er identiske med succeskriterierne. For andre krav findes referencen i kravets note, når WCAG-succeskriteriet tilpasses anvendelse for dokumenter og software.

For websteder (bilag A, tabel A.1) er der i alt 137 krav:

  • 94 med reference til WCAG 2.1 (nogle krav har samme WCAG reference)
  • 43 uden reference til WCAG 2.1.

For mobilapplikationer (bilag A, tabel A.2) er der i alt 162 krav:

  • 88 krav med reference til WCAG 2.1 (nogle krav har samme WCAG reference)
  • 74 krav uden reference til WCAG 2.1.

For krav uden reference til WCAG 2.1 er 42 fælles for websteder og mobilapplikationer, hvilket medfører, at:

  • 1 krav er unikt for websteder
  • 32 krav er unikke for mobilapplikationer.

Oversigt over relevante krav

Kapitlerne 5-7 og 9-12 opstiller specifikke testbare kriterier for de tekniske krav til websteder og mobilapplikationer i relation til webtilgængelighedsloven. På de følgende undersider findes udtræk af de relevante krav opdelt i deres tilhørende kapitel i EN 301 549 version 3.2.1:

Kapitel 5: Generiske krav

Kapitel 6: Informations- og kommunikationsteknologier med tovejs talekommunikation

Kapitel 7: Informations- og kommunikationsteknologier med mulighed for video

Kapitel 9: Web

Kapitel 10: Dokumenter (ikke-web)

Kapitel 11: Software

Kapitel 12: Dokumentation og supporttjenester