Om tilgængelighedserklæringen

Det er lovpligtigt for alle myndigheder og offentligretlige organer at offentliggøre og ajourføre tilgængelighedserklæringer for deres websteder og mobilapplikationer.

En tilgængelighedserklæring dokumenterer tilgængeligheden på et websted eller en mobilapplikation og indeholder kontaktinformation til den ansvarlige myndighed eller offentligretlige organ.

Det er lovpligtigt for alle myndigheder og offentligretlige organer at offentliggøre og ajourføre en detaljeret, udtømmende og klar tilgængelighedserklæring i et tilgængeligt format om deres websteder og mobilapplikationers overholdelse af webtilgængelighedsloven, jf. § 4. Der er fastsat nærmere regler for tilgængelighedserklæringen i ”Bekendtgørelse om afgivelse af tilgængelighedserklæring for offentlige organers websteder og mobilapplikationer, samt monitorering og indrapportering (nr. 904 af 22/08/2019)”.

Tilgængelighedserklæringen skal ajourføres. Det betyder, at den skal opdateres, når der sker ændringer på webstedet eller i mobilapplikationen, som har betydning for de oplysninger, der fremgår af tilgængelighedserklæringen.

Tilgængelighedserklæringer skal dog altid ajourføres mindst én gang årligt.

Tilgængelighedserklæringen skal være detaljeret og udtømmende. Det betyder blandt andet, at erklæringen skal være fyldestgørende i beskrivelsen af det påkrævede indhold. Ved det påkrævede indhold forstås de informationer, der er fastsat med udgangspunkt i EU-Kommissionens standardtilgængelighedserklæring.

Læs gennemførelsesafgørelsen 2018/1523 om fastlæggelse af en standardtilgængelighedserklæring

Det beror på en konkret vurdering, hvor detaljeret og udtømmende fremstillingen skal være, men det må sikres, at tilgængelighedserklæringen i sin helhed er tydelig og retvisende. Generelt er målsætningen, at det for læseren er muligt at identificere det indhold på webstedet eller i mobilapplikationen, der ikke er tilgængeligt.

Myndigheden eller det offentligretlige organ skal være opmærksom på, at tilgængelighedserklæringen er borgerrettet og derfor også sprogligt skal udfærdiges på en måde, hvor det er muligt at forstå indholdet for personer uden særlig teknisk eller faglig indsigt.

Læs mere om lovgivningen

Offentliggørelse

Det er vigtigt, at alle borgere let kan finde tilgængelighedserklæringen. Derfor skal man kunne tilgå et websteds tilgængelighedserklæring på forskellige måder.

Tilgængelighedserklæringen skal kunne tilgås med den standardiserede URL (was.digst.dk/navnetpåditdomæne-dk) og gennem en nemURL (navnetpåditdomæne.dk/was), som linker til erklæringens standardiserede URL.

Hvor det er praktisk muligt, skal webstedets sidefod (footer) tillige indeholde et link til den standardiserede URL. For at sikre genkendelighed og en nem adgang til tilgængelighedserklæringen anbefales det, at linket navngives ”Tilgængelighedserklæring”.

For mobilapplikationer skal erklæringen kunne tilgås enten i applikationsbutikken eller på myndighedens hjemmeside. Det anbefales desuden, at tilgængelighedserklæringen også kan findes i mobilapplikationen.

Oprettelse i WAS-Tool

Erklæringerne skal oprettes i Digitaliseringsstyrelsens WAS-Tool (Web Accessibility Statement Tool) for at sikre genkendelige og webtilgængelige erklæringer.

For at logge ind i WAS-Tool skal du bruge MitID Erhverv, som udstedes af din organisation.

Bemærk: Private aktører må ikke anvende WAS-Tool til offentliggørelse af tilgængelighedserklæringer, da det udelukkende er til brug for myndigheder og offentligretlige organer. Private aktører er ikke omfattet af webtilgængelighedsloven, og Digitaliseringsstyrelsen udtrækker stikprøver til monitoreringsindsatsen fra WAS-Tool. Private aktører kan frit oprette deres egne tilgængelighedserklæringer, men de må ikke kunne forveksles med erklæringer oprettet i WAS-Tool.

Log ind i WAS-Tool

Følg trin-for-trin guiden til udfyldelse af tilgængelighedserklæringer i WAS-Tool

Tjekliste for tilgængelighedserklæringens vigtigste punkter

Hvert selvstændigt websted og hver mobilapplikation skal have sin egen erklæring. Der er nogle forskelle på krav til tilgængelighedserklæringen for websteder og mobilapplikationer:

Du skal:

 • anvende den digitale løsning, WAS-Tool, som Digitaliseringsstyrelsen stiller til rådighed, når du opretter din tilgængelighedserklæring
 • anføre både en telefonisk og skriftlig kontaktinformation (hvoraf den skriftlige kontakt ikke må kræve at brugeren skal logge ind med NemID/MitID eller være bag ikke-tilgængelige verificeringsmekanismer, fx ikke-tilgængelige CAPTCHAS)
 • offentliggøre én tilgængelighedserklæring per websted
 • offentliggøre erklæringen på en standardiseret URL (was.digst.dk/navnetpåditdomæne.dk), som WAS-Tool genererer i forbindelse med oprettelse af erklæringen
 • hvis det er praktisk muligt, oprette en nemURL (navnetpåditdomæne.dk/was), som linker til erklæringen på den standardiserede URL
 • hvis det er praktisk muligt, linke til den standardiserede URL fra sidefoden (footeren) på dit websted, hvor Digitaliseringsstyrelsen anbefaler at navngive linket "Tilgængelighedserklæring"
 • ajourføre din tilgængelighedserklæring, når der sker ændringer, som har betydning for de oplysninger, som fremgår af erklæringen
 • ajourføre din tilgængelighedserklæring mindst én gang årligt.

Du skal:

 • anvende den digitale løsning, WAS-Tool, som Digitaliseringsstyrelsen stiller til rådighed, når du opretter din tilgængelighedserklæring
 • anføre både en telefonisk og skriftlig kontaktinformation (hvoraf den skriftlige kontakt ikke må kræve at brugeren skal logge ind med NemID/MitID eller være bag ikke-tilgængelige verificeringsmekanismer, fx ikke-tilgængelige CAPTCHAS)
 • offentliggøre én tilgængelighedserklæring per mobilapplikation på tværs af platform (iOS/Android). Her skal det fremgå, om en tilgængelighedsudfordring findes på enten iOS eller Android
 • offentliggøre erklæringen med den standardiserede URL (was.digst.dk/app-navnetpådinmobilapplikation), som WAS-Tool genererer i forbindelse med oprettelse af erklæringen
 • linke til den standardiserede URL enten i applikationsbutikken eller på myndighedens websted (om muligt i sidefoden). Herudover kan link til tilgængelighedserklæringen med fordel indsættes i selve mobilapplikationen, da denne placering er den mest oplagte for brugeren
 • ajourføre din tilgængelighedserklæring, når der sker ændringer, som har betydning for de oplysninger, som fremgår af erklæringen
 • ajourføre din tilgængelighedserklæring mindst én gang årligt.