Resultater

Digitaliseringsstyrelsen har fokus på at sikre åbenhed i tilsynsprocessen. Her kan du læse mere om resultaterne af de gennemførte tilsyn, få indblik i tværgående læring og læse med på afrapportering til EU-Kommissionen.

Som led i tilsynet med myndigheder og offentligretlige organers overholdelse af webtilgængelighedsloven offentliggør Digitaliseringsstyrelsen tilsynets resultater tre gange årligt samt samlet en opsummering for hele monitoreringsåret. Det sker i form af opsummerede rapportudsnit med afsæt i de dybdegående monitoreringer. Digitaliseringsstyrelsen offentliggør ikke resultater for tilsyn begrænset til tilgængelighedserklæringens objektive kriterier eller ved forenklede monitoreringer.

Digitaliseringsstyrelsen fokuserer på at identificere typiske fejl og generelle udfordringer fundet i tilsynene. Hyppige fejl og udfordringer bliver offentliggjort på siden ”Tværgående læring”. Målet er at bidrage til videndeling om hyppige og typiske tilgængelighedsfejl. Det skal styrke uddannelse og læring i den offentlige sektor samt blandt leverandører af webstedsløsninger.

Hvert tredje år aflægger Digitaliseringsstyrelsen rapport til EU-Kommissionen om resultaterne af de dybdegående og forenklede monitoreringer i Danmark, der blandt andet opsummerer resultater af monitoreringerne på tværs af forvaltningsniveau.

Læs mere om tværgående læring 2023

Læs mere om tværgående læring 2022

Læs mere om tilsynsrapporter 2023

Læs mere om tilsynsrapporter 2022

Læs mere om rapporten til EU-Kommissionen