Oplever du ikke-tilgængeligt indhold?

Her kan du se og læse om, hvad du kan gøre, når du oplever, at indhold på en offentlig hjemmeside er utilgængeligt.

Se en videovejledning om hvordan du kan forholde dig, hvis du oplever ikke-tilgængeligt indhold på en offentlig myndigheds eller et offentligretligt organs websted.

Kontakt først myndigheden eller det offentligretlige organ

Oplever du, at en offentlig myndigheds eller et offentligretligt organs websted ikke lever op til kravene i webtilgængelighedsloven, kan du rette henvendelse til myndigheden eller det offentligretlige organ.

Myndigheden vil blandt andet kunne rette eventuelle fejl eller anvise dig et tilgængeligt alternativ.

Du kan finde kontaktoplysninger i myndighedens tilgængelighedserklæring. Den finder du i webstedets footer eller ved at indtaste webstedets url med ”/was”, fx ”digst.dk/was”.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Hvis du oplever, at du ikke får et tilfredsstillende svar på din henvendelse til myndigheden eller det offentligretlige organ, kan du rette henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen.

  • Du skal altid tage kontakt til myndigheden eller det offentligretlige organ, før du henvender dig til Digitaliseringsstyrelsen.
  • Du kan rette henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen, hvis du inden for 10 arbejdsdage ikke har fået svar på din henvendelse fra myndigheden eller det offentligretlige organ.
  • Du kan rette henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen, hvis myndigheden eller det offentligretlige organ ikke har en tilgængelighedserklæring.

Skriv en mail til eller indtal en besked på telefon 20 16 36 12.

Alle henvendelser tjener som input til Digitaliseringsstyrelsens tilsyn med offentlige myndigheders og offentligretlige organers overholdelse af webtilgængelighedsloven.

Finder Digitaliseringsstyrelsen, at din henvendelse er velbegrundet, og at der er tale om væsentlige tilgængelighedsproblemer, kan styrelsen rejse en tilsynssag, medmindre myndigheden i mellemtiden har rettet forholdet.

Vær opmærksom på, at du ikke vil modtage svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har opfølgende spørgsmål.