Easy Checks

Få konkret hjælp til at vurdere tilgængeligheden af en webside med en række simple tests.

Denne guide er en oversættelse af W3C's "Easy Checks - A First Review of Web Accessibility [engelsk]". I tvivlstilfælde henvises til den originale engelske version.

Omfang

Disse tjek dækker kun nogle få problemer med webtilgængelighed og er designet til at være hurtige og nemme snarere end definitive udtømmende. En hjemmeside kan godt bestå disse tjek, men alligevel have betydelige tilgængelighedsbarrierer. Grundigere vurderinger er nødvendige for at evaluere webtilgængeligheden til fulde.

Se videoen 'Easy Checks - et overblik' [engelsk]

Lyd  Grafik
Easy Checks af webtilgængelighed Easy Checks af webtilgængelighed
Selvom du er nybegynder inden for webtilgængelighed og ikke er teknisk, kan du stadig selv tjekke nogle aspekter af tilgængelighed. En person foran computeren tjekker en hjemmeside med godkendelser og fejl. Ordene ny og ikke-teknisk bliver vist. Ikoner rundt om en computer: hånd; øje; hjerne; øre og mund med lydbølger.En person foran computeren tjekker en hjemmeside med godkendelser og fejl. Ordene ny og ikke-teknisk bliver vist. Ikoner rundt om en computer: hånd; øje; hjerne; øre og mund med lydbølger.
Easy Checks – en første gennemgang af webtilgængelighed” giver dig trin-for-trin instruktioner så du får en overordnet idé om tilgængeligheden af en hvilken som helst hjemmeside. En pil bevæger sig fra venstre mod højre for at pege på en liste med tjek.
Det kan være en side fra din egen hjemmeside, fra din konkurrent eller fra en leverandør, du måske vil arbejde sammen med. 3 hjemmesider med forskellige formater.
Det er ikke en fuldstændig evaluering af webtilgængeligheden. Der er behov for mere vurdering fra fagfolk for at få en endelig og omfattende evaluering. En computer med en hjemmeside viser forløbet af en evaluering, hvor emner enten er markeret som fejl eller godkendt.
Nogle gange kan det at udføre bare et par af disse tjek give dig en indikation af den samlede webtilgængelighed. Fejl og godkendelser bliver fremhævet.
Nogle tjek er enkle. For eksempel at se på titlen på den side, der bliver vist i browservinduet. Sidetitel er fremhævet.
Du kan udføre de fleste tjek ved hjælp af en hvilken som helst webbrowser. Nogle tjek er lettere hvis du bruger en udvidelse til din browser. En browserudvidelse bliver downloadet.
Start din tilgængelighedsrejse lige nu ved at foretage nogle Easy Checks. Et kort med en rute og et tilgængelighedsflag i slutningen.
Webtilgængelighed: nødvendigt for nogen, nyttigt for alle. Ikoner omkring en computer: hånd; øje; hjerne; øre; og mund med lydbølger.
For information om Easy Checks af webtilgængelighed, besøg w3.o-r-g / W-A-I / evaluering. Easy Checks, W3C og Web Accessibility Initiative (WAI) logoer.

Sådan bruger du Easy Checks

Du kan udføre de fleste af disse tjek med enhver browser. Det vil sige, at du ikke behøver downloade specialværktøjer. 

Nogle tjek er dog lettere, hvis du anvender værktøjer. Denne guide giver specifikke instruktioner til webudviklerens værktøjslinje til Chrome, Opera og Firefox, den såkaldte "WebDev Toolbar". WebDev Toolbar er en gratis udvidelse/tilføjelse. 

For at udføre de tjek, der er angivet "med WebDev Toolbar", skal du bruge en af ​​følgende:

Bemærk, at WebDev Toolbar-værktøjet ikke anbefales frem for andre. Der findes mange andre nyttige værktøjer til at hjælpe med evaluering.

Hvis du ikke kan downloade WebDeb Toolbar, kan du stadig udføre de tjek, der er angivet "med enhver browser".

Disse tjek er baseret på retningslinjerne for tilgængelighed af webindhold (WCAG). Hovedpunkterne i WCAG kaldes "Succeskriterier". Når du gennemgår et specifikt tjek af en side, vil du også finde direkte links til det relevante WCAG succeskriterie.

Se WCAG-oversigten for en introduktion til WCAG [engelsk]

Læs den danske oversættelse af WCAG

Før-efter demonstrationen [engelsk] (dansk: FED, engelsk: BAD) fra W3C WAI viser en utilgængelig hjemmeside og en version af den samme hjemmeside, hvor tilgængelighedsbarriererne er løst. Du kan bruge siderne i FED til at lære, hvordan du foretager disse tjek. Du får at se, hvordan fejlene kommer til udtryk, og hvordan den tilgængelige version ser ud. 

FED-siderne indeholder annoteringer (kommentarer), som beskriver, hvad der er tilgængeligt og ikke-tilgængeligt på demosiderne. For at aktivere annoteringer skal du klikke på "Show Annotations" i det gule felt nær toppen og cirka midt på siden (horisontalt). Klik derefter på et tal, og så åbnes der en boks med titlen "Note ##", som indeholder forklaringen.

Grafisk visning af placering af "Show Annotations" knappen

Disse tjek er designet til alle, der kan bruge internettet. Du har ikke brug for specifik teknisk viden eller færdigheder. Nogle tjek kræver, at hjemmesiden kan ses eller lyden høres. Men der er mange ting, som alle kan tjekke.

Nedenfor følger nogle ordforklaringer, som hjælper dig med at forstå vejledningens beskrivelser:

  • Opmærkning henviser til hjemmesidens kode, som bliver kaldt HTML. Du kan se opmærkningen af en webside i de fleste browsere ved at vælge i menuen: Vis > Kilde. Du behøver ikke at se på opmærkningen for at udføre disse tjek, men det hjælper med at forstå, hvad der ligger bag.
  • Hjælpemiddelteknologier (engelsk: "assistive technology", AT) er software eller hardware, som mennesker med handicap bruger til at forbedre interaktionen med internettet.
  • Skærmlæsere er software, der læser informationen på websider højt og muliggør tastaturnavigation. De anvendes af mennesker med synshandicap.
  • Stemmeinput anvender tale i stedet for et tastatur og en mus.

Nogle af tastatur-genvejene er forskellige for Windows og Mac; for eksempel "Ctrl" versus "cmd" i:

  • Windows: Ctrl + Alt + 6, derefter piletast ned til "Overskriftsstruktur".
  • Mac: cmd + Alt + 6, derefter piletast ned til "Overskriftsstruktur".

For at lette overblikket er disse angivet som:

  • Med tastaturet: Ctrl / cmd + Alt + 6, derefter pil ned til "Overskriftsstruktur".
    Ved disse genveje skal Windows-brugere altså trykke på Ctrl-tasten, og Mac-brugere trykke på cmd-tasten.