Indhold, der bevæger sig, blitzer eller blinker

Bevægeligt, blitzende eller blinkende indhold inkluderer karruseller, annoncer, videoer, automatisk opdatering af aktiekurser, rullende nyhedsfeed og andet.

Mennesker med opmærksomhedsforstyrrelser, fx ADHD, eller synsprocesseringsforstyrrelser har især behov for at kunne kontrollere bevægeligt indhold.

Mulige tilgængelighedsproblemer med indhold, der bevæger sig, blitzer eller blinker, inkluderer:

  1. Forståelse af indhold, der bevæger sig. Nogle mennesker læser og behandler information langsomt. Indholdet forsvinder muligvis, før brugeren har haft tid til at læse det. Nogle mennesker har svært ved at spore genstande i bevægelse.
  2. Distraktion fra indhold, der bevæger sig. Indhold, der bevæger sig, kan gøre det vanskeligt at fokusere og læse andre steder. Det betyder, at nogle brugere ikke kan fokusere på statisk indhold, fordi bevægelse i et andet område på websiden fanger deres opmærksomhed.

Derudover kan blitzende eller blinkende indhold forårsage anfald hos mennesker med lysfølsom epilepsi, især hvis det:

  1. blinker mere end tre gange på et sekund
  2. dækker et stort nok område af skærmen
  3. er for lyst.

Hvad skal man tjekke?

  • Tjek, om der er nogen bevægelige, blinkende eller scrollende elementer, der automatisk starter og varer mere end fem sekunder. Hvis det er tilfældet, skal du tjekke, at der er en måde, hvorpå brugeren kan pause, stoppe eller skjule bevægelsen.
  • Tjek, om der er automatisk opdaterede oplysninger, som fx aktiekurser. Hvis det er tilfældet, skal du tjekke, at der er en måde, hvorpå brugeren kan pause, stoppe eller skjule de opdaterede oplysninger, eller at brugeren kan kontrollere opdateringsfrekvensen.
  • Tjek, at intet indhold blitzer eller blinker mere end tre gange på et sekund. Hvis det er tilfældet, er der behov for yderligere evaluering som forklaret i WCAG succeskriterium 2.3.1 (Grænseværdi på tre blik eller derunder).