Multimedie-alternativer

Der skal tages højde for både billede- og lydsiden af et multimedie, når der skal laves et alternativ.

Oplysninger i podcasts eller anden lyd er ikke tilgængelig for personer, der er døve, eller mennesker, der er hørehæmmede, medmindre de leveres i et alternativt format, som fx billedtekster og teksttransskriptioner.

Visuel information i videoer er ikke tilgængelig for personer, der er blinde eller svagsynede, medmindre de leveres i et alternativt format, som fx lyd eller tekst. Tekst kan læses af en skærmlæser eller punktskriftsvisning (punktdisplay), eller forstørres og omformateres til personer med nedsat syn.

Hvad skal man tjekke?

Husk, at disse tjek ikke er omfattende eller endelige.

Følg trinene for tastaturadgang for at sikre, at medieafspillerens kontrolelementer er opmærket og tilgængelige med tastaturet.

Det er bedst, hvis lyd ikke går i gang automatisk, når en webside åbnes. Hvis det går i gang automatisk, skal det enten:

  • stoppe efter 3 sekunder
  • inkludere en kontrol, så man kan sætte lyden på pause eller stoppe den
  • inkludere en kontrol, så man kan skrue ned for lydstyrken.

De fleste videoer på nettet, der indeholder tekstning, har "closed captions", som er tekstning der kan slås til og fra. I modsætning findes også "Open captions", som altid vises, og er "brændt ind" i videoen. Fx aktiverer du tekstning på YouTube med CC-knappen i afspilleren. Hvis der ikke er en CC-knap, er der ingen billedtekster tilgængelige for den pågældende video.

Automatisk tekstning er ikke tilstrækkeligt for tilgængelighed, da teknologiens nøjagtighed i øjeblikket er for lav. Hvis der fx kun er "automatisk tekstning" på YouTube, er der ikke tilstrækkelig tekstning, og videoen er ikke tilgængelig. Tekstning på det specifikke sprog skal vises.

Figuren illustrerer tekstning oplistet

Hvis der er tekstning, kan du tjekke, at:

  • tekstningen er synkroniseret med det talte indhold
  • de mennesker, der taler, identificeres, når de taler
  • vigtig lyd, ud over dialog, er inkluderet, fx fodspor, der nærmer sig, døre, der lukker, glas der splintrer.

Det er den bedste praksis at tilbyde både tekstning og transskriptioner, selvom det ikke altid kræves, både for mennesker med handicap og for webstedsejere.

Læs om "Transskriptioner har mange fordele [engelsk]

Transskriptioner skal være lette at finde i nærheden af selve lyden/videoen og eventuelle links til lyden/videoen.

Tjek, at transskriptioner inkluderer al lydinformation, herunder dialog med de identificerede talere, og al vigtig lyd, fx fodspor, der nærmer sig, døre der lukkes, glas der splintrer.

En transskription til en video skal indeholde al lyd og al visuel information, så en person kan få alt indholdet af videoen ved at læse teksten.

Synstolkning er en beskrivelse af vigtig visuel information i en video for at gøre den tilgængelig for mennesker, der ikke kan se.

Fx begynder nogle videoer med en titel i tekst, har talerne beskrevet i tekst og har illustrationer. Denne visuelle information skal gives til brugere, der ikke kan se videoen. Det kan leveres gennem:

  • synstolkning, hvor lydsporet inkluderer nogen, der beskriver de vigtige billeder. Synstolkning kan inkluderes i hovedvideoen, eller den kan leveres i en separat video
  • teksttransskription, der inkluderer beskrivelse af meningsfuld visuel information, så detaljegraden er som at læse et manuskript.