Automatisk tilgængelighedstest med QualWeb

Læs om anvendelse af QualWeb og tolkning af resultaterne samt få information om alternative værktøjer.

Test med QualWeb

Med QualWeb kommer man hurtigt i gang med at teste en enkelt webside ad gangen. QualWeb kan dog også bruges til at teste et helt websted og rapportere på tværs af alle sider.

Herunder finder du udførlige vejledninger, som beskriver brugen af enkeltsidetest, og en vejledning, som giver et overblik over kompetencer, der er nødvendige for at udføre tests på tværs af flere sider:

Enkeltsidetest med QualWeb online evaluator

Enkeltsidetest med QualWeb Chrome browserudvidelse

Test flere sider med QualWeb (avanceret)

Forstå dine QualWeb-resultater

Hvad er QualWeb?

QualWeb er et gratis testværktøj til automatisk test af tilgængelighed på websider. Det er open source og vil derfor frit kunne anvendes til løbende test af websiders overholdelse af krav til tilgængelighed.

Læs mere om QualWeb

QualWeb anvendes af Digitaliseringsstyrelsen til automatisk evaluering i monitoreringsindsatsen, som du kan læse mere om her:

Monitorering

Værktøj, testmetode og score

Denne vejledning henvender sig især til:

  • Enhver, som gerne vil teste deres websted i overensstemmelse med Digitaliseringsstyrelsens automatiske evaluering
  • Offentlige organer, der har været genstand for en monitorering, og som gerne vil blive klogere på de automatiske testresultater.

Hvad tester QualWeb for?

QualWeb kan udføre en række automatiske tests for udvalgte tilgængelighedskrav, og resultaterne kan derfor anskues som en stikprøve på websidernes tilgængelighed.

Udvalget af tilgængelighedskrav i QualWeb er blandt andet begrænset af, hvad den nuværende teknologi kan teste automatisk og hvilke krav, der er omfattet af de standardiserede ACT-regler. Derfor er det kun en delmængde af succeskriterier i EN 301 549, der evalueres i QualWeb.

De evaluerede succeskriterier er endvidere ikke fuldt dækket af automatiske tests. Derfor kan evalueringen ikke anvendes til at indikere hvilke krav, der er opfyldt på webstedet, men kun til at fastslå nogle af de krav, der ikke er opfyldt.

Læs mere om ACT-regler

Andre testværktøjer

Der findes mange kommercielle og gratis værktøjer til test af webtilgængelighed, som også imødekommer forskellige behov.

Det er muligt at finde andre testværktøjer, som principielt giver de samme testresultater som QualWeb, da QualWeb er baseret på standardiserede testregler for test af webtilgængelighed, de såkaldte Accessibility Conformance Testing (ACT) regler.

Læs mere om ACT-regler

Alle testværktøjer, der anvender ACT-regler, burde i princippet give de samme testresultater. I praksis kan der dog være små forskelle og eller fejl i implementeringerne, hvilket kan medføre diskrepans.

W3C (Web Wide Web Consortium) har i forbindelse med WAI (Web Accessibility Initiative) udgivet en liste over testværktøjer og -metoder, der anvender ACT-regler.

I forhold til automatiske testværktøjer, er det især relevant at finde ”Automated Test Tools” i listen.

Tjek, om et tilgængelighedsværktøj bruger ACT-regler ved at undersøge om værktøjet:

  • indgår i listen
  • informerer om at anvende en ”testmotor” (koden som udfører selve tilgængelighedstesten), som indgår i listen.

Er ovenstående ikke tilfældet, er der stor sandsynlighed for, at værktøjet ikke anvender ACT-regler, og dermed ikke nødvendigvis giver sammenlignelige resultater med QualWeb.

W3C stiller en liste til rådighed med en lang række værktøjer til webtilgængelighed.