Næste skridt

Nu hvor du har en idé om tilgængelighedsproblemerne på en webside, kan du dele dine fund med en person, der kan rette tilgængelighedsbarrierer og tilskynde en grundig tilgængelighedsvurdering.

Del dine fund

"Contacting Organisations about Inaccessible Websites [engelsk]" har vejledning i rapportering af tilgængelighedsproblemer. Det er rettet mod personer, der ikke arbejder for den organisation, der ejer webstedet, men alligevel har nogle nyttige oplysninger, hvis du arbejder for organisationen. Læs især afsnittene ”Introduction", "Consider Your Approach", og "Sources for More Information”.

Tilskynd grundig tilgængelighedsvurdering

De omtalte tjek i dette dokument er ikke definitive, da en webside kan synes at bestå disse tjek, men stadig have betydelige tilgængelighedsbarrierer.

Disse tjek omfatter kun nogle af problemerne med webtilgængelighed. Der er andre problemer med webtilgængelighed, der ikke er dækket af disse Easy Checks, fx: links, opmærkning af datatabeller, afhængighed af farve og meget mere.

En mere grundig vurdering er nødvendig for at evaluere tilgængeligheden til fulde.