Grundlæggende strukturtjek

Disse tjek hjælper dig med at forstå, hvordan mennesker "ser" websiden forskelligt. Med dette grundlæggende strukturtjek ser du på websiden uden billeder, stilarter og layout.

Websider er ofte designet med flere kolonner, sektioner, farver og andre visuelle aspekter, der hjælper med at organisere oplysninger for brugere, der ser siden i dens standardvisning. Nogle mennesker kan dog ikke se siden på denne måde. Mennesker, der er blinde, lytter til siden med en skærmlæser eller læser den fra en blindeskærm. Nogle mennesker med nedsat syn ændrer den måde, siden vises på, så de kan læse den, fx så den skifter fra flere kolonner til en kolonne, skifter tekststørrelse.

Et vigtigt spørgsmål er, hvordan websiden fungerer, når den bliver "lineariseret" i én kolonne, og præsentationen bliver ændret, som vist på nedenstående billeder.

Billederne nedenfor illustrerer, hvordan en webside vises i 3 kolonner som standard, og hvordan den kan ændres.

Figur A viser standardvisningen med ​​tre kolonner med navigationen til venstre.

Figur A viser standardvisningen med tre kolonner med navigationen til venstre

Figur B viser siden lineariseret i én kolonne med navigationen øverst.

Figur B viser siden lineariseret i én kolonne med navigationen øverst.

Figur C viser siden lineariseret med navigationen i bunden. Rækkefølgen af sektionerne, fx navigation øverst eller nederst eller andetsteds, afhænger af, hvordan websiden er udviklet. Brugeren kan normalt ikke kontrollere rækkefølgen.

Figur C viser siden lineariseret med navigationen i bunden,

Figur D viser siden lineariseret og med typografier slået fra. Når du følger nedenstående trin til tjek af grundlæggende struktur, ser din side ud som i Figur D:

Figur D viser siden lineariseret og med typografier slået fra

Figur E viser siden ændret af en person med nedsat syn for at gøre den mere læsbar. Fx er brødteksten forstørret, sidefodsteksten er meget lille og overskrifterne har en anden farve.

Figur E viser siden ændret af en person med nedsat syn for at gøre den mere læsbar

Selvom det er nyttigt at få en erfaren skærmlæserbruger til at tjekke websider, kan alle få en indledende idé om potentielle tilgængelighedsbarrierer for skærmlæserbrugere og andre, der ændrer den måde, siden vises på. Trinene nedenfor viser dig, hvordan du deaktiverer billeder, deaktiverer den normale visuelle præsentation (typografier, farver mm.), og lineariser siden for at tjekke sidestrukturen.

Bemærkninger:

 • Datatabeller giver ikke mening, når de lineariseres, hvilket er i orden, fordi skærmlæsere har funktionalitet til at gøre datatabeller brugbare, hvis de er markeret korrekt.
 • FED giver et klart eksempel på, hvordan det grundlæggende strukturtjek afslører tilgængelighedsbarrierer.

Hvad skal man gøre?

Få en grundlæggende strukturvisning af siden ved at følge instruktionerne under FED strukturkontrol nedenfor for, at:

 • slukke for billeder og vise tekstalternativer
 • slå stilark (CSS) fra, som specificerer, hvordan siden vises med layout, farver osv.
 • linearisere siden eller tabellerne (afhængigt af værktøjslinjen).

Hvad skal man tjekke?

Sådan foretager du grundlæggende strukturtjek med WebDev-værktøjslinjen:

 1. Åbn den webside, du tjekker.
 2. På værktøjslinjen skal du vælge ”Images”, derefter ”Disable Images” og derefter ”Disable All Images”.
  Eller med tastaturet: Alt + T, W (til webudvikler-udvidelse), I, D, D.
 3. På værktøjslinjen skal du vælge ”CSS”, derefter ”Disable Styles” og derefter ”Disable All Styles”.
  Eller med tastaturet: Alt + T, W (til webudvikler-udvidelse), S, D, D.
 4. På ”værktøjslinjen” skal du vælge ” Miscellaneous ” og derefter ”Linearize Page”.
  Eller med tastaturet: Alt + T, W (til webudvikler-udvidelse), M, I.

 1. Brug først den tilgængelige startside med et af ovenfor anførte tjek for at deaktivere billeder, deaktivere CSS og linearisere.
  Find den tilgængelige startside her
  • Skim ned og bemærk, at der under ”Welcome to CityLights” er tre artikeloverskrifter med resumétekst under hver overskrift. Bemærk, at de tre artikeloverskrifter er sammen, og artikelteksten er sammen.
 2. Brug derefter den ikke-tilgængelige startside med et af ovenfor anførte tjek for at deaktivere billeder, deaktivere CSS og linearisere.
  Find den ikke-tilgængelige startside her
  • Skim ned for at finde ”Welcome to CityLights”.
  • Bemærk, at det er meget sværere at finde. Det skyldes, at det ikke er markeret som en overskrift som beskrevet ovenfor.
 3. For at tjekke en formular skal du bruge siden med en ikke-tilgængelig undersøgelse. Undersøg hvordan radioknapperne er lagt ud. Derefter lineariseres.
  Find siden med en ikke-tilgængelig undersøgelse her 
  • Bemærk, at radioknappernes etiketter ikke er med knapperne. Dette skyldes, at siden bruger layouttabeller forkert.