Hvad er webtilgængelighed?

Webtilgængelighed handler om de principper og teknikker, du skal følge for, at alle kan anvende websteder, mobilapplikationer og andre tekniske løsninger, herunder brugere med funktionsnedsættelser og handicap.

Det gavner alle brugere, at websteder og mobilapplikationer er tilgængelige. 

Når dit websted lever op til kravene i lov om webtilgængelighed, er du med til at sikre, at brugere, der har udfordringer med syn, hørelse, motorik, hukommelse, farve- og ordblindhed og lignende kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Webtilgængelighed er også en fordel for brugere uden funktionsnedsættelser, fx ældre mennesker med aldersbetingede funktionsnedsættelser. Webtilgængelighed er nødvendigt for nogen og godt for alle.

Handicap bliver ikke registreret i Danmark. Men større undersøgelser fra Danske Handicaporganisationer viser, at omkring 30 procent af danskerne i alderen 16-64 år vurderer, at de har et større eller mindre handicap. Heroveni kommer børn og ældre med handicap. Det er mennesker, som i større eller mindre grad har behov for tilgængelighed af websteder og mobilapplikationer.

Overordnede principper 

Der er fire overordnede principper i loven om webtilgængelighed:

  1. Opfattelig
  2. Anvendelig
  3. Forståelig
  4. Robust

Principperne stammer fra standarden WCAG 2.1, og de dækker blandt andet over:

  • at billeder gøres opfattelige for skærmlæserprogrammer ved at tekstliggøre billederne
  • at webstedet er anvendeligt for brugere, der anvender tastatur og ikke mus
  • at en digital selvbetjeningsløsning er forståelig ved at tilbyde validering af felter og instruktioner ved fejlindtastning
  • at webstedet er robust ved at benytte kodning korrekt, så brugerens værktøjer kan fortolke dem ensartet

Tilgængelighedsprincipperne er omsat til 50 testbare succeskriterier i WCAG 2.1 og dermed også i EN 301 549.

Læs mere om lov om webtilgængelighed

Hjælpemidler til mennesker med handicap

Hjælpemiddelbasen, som bliver drevet af Socialstyrelsen, kan du søge efter forskellige typer af hjælpemidler til forskellige målgrupper.

Der findes dertil også en række mobilapplikationer (apps), der kan fungere som hjælpemidler for brugere med forskellige typer handicap. Apps kan for nogen fungere som et hjælpemiddel på samme måde som et fysisk produkt.

Gå til app-søgning på Socialstyrelsens hjemmeside