Om webtilgængelighed

Webtilgængelighed handler om de principper og teknikker, du skal følge for, at alle kan anvende dine websteder og mobilapplikationer samt indhold derpå, herunder også brugere med funktionsnedsættelser eller handicap.

Nødvendigt for nogle - godt for alle

For borgere med permanente funktionsnedsættelser kan et tilgængeligt design være nødvendigt, men vi kan alle rammes af aldersbetingede, midlertidige eller situationsbetingede funktionsnedsættelser, hvorfor webtilgængelighed er godt for alle.

 

Grad af funktionsnedsættelseEksempel
Permanent  En person, der er blind, kan have behov for oplæsning af tekster på en hjemmeside.
Midlertidig  En person med hjernerystelse eller stress kan have behov for at stoppe eller skjule indhold, der automatisk bevæger sig eller blinker.
Situationsbestemt En person, der ikke forstår det udtalte i en video fx pga. accent, kan have behov for undertekster.
Aldersbetinget  En person med nedsatte motoriske evner, fx rysten på hænderne, kan have behov for at justere tastehastigheden 

Når dit websted eller app lever op til kravene i webtilgængelighedsloven, er du med til at sikre, at brugere med funktionsnedsættelser kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Det kan fx afhjælpe udfordringer med funktionsnedsættelser på syn, hørelse, motorik, tale, kognition, indlæring og neurologi.

Større undersøgelser fra Danske Handicaporganisationer viser, at op til 30 pct. af danskerne i alderen 16-64 år vurderer, at de har et handicap i større eller mindre grad. Hertil kommer børn og ældre med funktionsnedsættelser eller handicap.

Overordnede principper 

Der er fire overordnede principper i webtilgængelighedsloven: 

  • Opfattelig
  • Anvendelig
  • Forståelig
  • Robust

Principperne dækker blandt andet over: 

  • at billeder gøres opfattelige for skærmlæserprogrammer ved at tekstliggøre den visuelle information
  • at webstedet er anvendeligt for brugere, der anvender tastatur og ikke mus
  • at en digital selvbetjeningsløsning er forståelig ved at tilbyde validering af felter og instruktioner ved fejlindtastning
  • at websteder gøres robuste gennem korrekt opmærkning, så brugernes hjælpeværktøjer kan aflæse dem.